Для громадян

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Порядок здійснення і забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Одеський державний університет внутрішніх справ, регламентується наказом Міністерства внутрішніх   справ  від  05.05.2021  № 339. Наказ МВС України від 05.05.2021 № 339 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України та Форми для подання таких запитів».

 

Доступ до публічної інформації Одеського державного університету внутрішніх справ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання інформації. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

 

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання Одеським державним університетом внутрішніх справ своїх обов’язків або яка знаходиться у володінні університету. 

 

Запит на інформацію – прохання особи до Одеського державного університету внутрішніх справ надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

 

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено у разі, якщо:

 

  • університет не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, на яку зроблено запит;

 

  • запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова);

 

  • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

 

  • не дотримано вимог до запиту на інформацію.

 

Запит на інформацію повинен містити:

 

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку;

 

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

 

  • підпис і дату в разі подання запиту в письмовій формі. 

 

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, крім випадків, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф тощо, коли відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20-ти робочих днів, про що повідомляється запитувачу.

 

У разі якщо запит на інформацію за своїм змістом є зверненням, то його розгляд відбувається за процедурою, передбаченою Законом України «Про звернення громадян», про що запитувача інформують у п’ятиденний строк.

 

У разі якщо ж запит на інформацію містить питання, частина яких є запитом на інформацію, а частина – зверненням, його розгляд здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо розгляду запитів і звернень відповідно.

Запит може бути поданий:

 

на поштову адресу: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1;

 

на електронні адреси: vdz@oduvs.edu.uaoduvsofficial@gmail.com;

 

контактні телефони: 048 702-50-61, 048 793-50-00

Форма запиту ОДУВС

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за перший квартал 2021 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за два квартали 2021 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за три квартали 2021 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за чотири квартали 2021 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за три квартали 2022 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за чотири квартали 2022 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за перший квартал 2023 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за два квартали 2023 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за три квартали 2023 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за чотири квартали 2023 року

Переглянути більше

Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за перший квартал 2024 року

Переглянути більше