Кадрове забезпечення

Д О В І Д К А

про наявність вакантних місць на денній формі навчання Одеського державного університету внутрішніх справ за державним замовленням 

станом на 01 квітня 2024 року 

 

- на факультеті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Одеського державного університету внутрішніх справ: на першому курсі в наявності є 4 (чотири) вакантних місця, на другому курсі в наявності є 4 (чотири) вакантних місця за державним замовленням;

 

- на факультеті підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Одеського державного університету внутрішніх справ: на першому курсі в наявності є 1 (одне) вакантне місце, другому курсі в наявності є 1 (одне) вакантне місце за державним замовленням;

 

- на факультеті підготовки фахівців для органів досудового розслідування для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право» Одеського державного університету внутрішніх справ: на першому курсі в  наявності є 1 (одне) вакантне місце за державним замовленням; на другому та третьому курсах вакантних місць не має;

 

- на Херсонському факультеті для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Одеського державного університету внутрішніх справ: на першому курсі в наявності є 5 (п’ять) вакантних місць, на другому курсі в наявності є 4 (чотири) вакантних місця за державним замовленням;

 

- на Херсонському факультеті для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право» Одеського державного університету внутрішніх справ: на першому курсі вакантних місць не має, на другому курсі в наявності є 1 (одне) вакантне місце, на третьому курсі в наявності є 8 (вісім) вакантних місць за державним замовленням.

 

 Відділ кадрового забезпечення