Відділ післядипломної освіти

Відділ післядипломної освіти

izobrazhenie_viber_2021-01-19_09-37-00

Відділ післядипломної освіти є структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію навчально-виховного процесу зі слухачами постійного, перемінного складу, навчання працівників поліції відповідних служб згідно з наказами та розпорядженнями МВС України.

В своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказом МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціалізаціями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1857/24389, на підставі Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.12.2015 № 1625 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за № 76/28206) та Статуту Одеського державного університету внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 15.05.2012 № 429.

Навчальний процес підвищення кваліфікації та первинна професійна підготовка поліцейських проводиться згідно затверджених навчально-тематичних планів та професійних програм за спеціалізаціями.

Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено педагогічний потенціал вчених : 29 докторів наук ( з них 23 професора) та 135 кандидатів наук ( з них 72 доценти та 5 старших наукових співробітників). Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки працівників поліції.

Планування та організація роботи, а також безпосереднє керівництво відділом післядипломної освіти проводиться начальником відділу. Згідно штату у відділі працюють: начальник відділу підполковник поліції Томіна Вікторія Анатоліївна, фахівець майор поліції Ільєва Алла Олександрівна, фахівець Смик Надія Олександрівна.

Загальне керівництво роботою відділу здійснюється проректором університету.

Організація навчального процесу працівників Національної поліції України у відділі післядипломної освіти здійснюється за напрямом:

  • первинна професійна підготовка (спеціалізація);
  • перепідготовка;
  • підвищення кваліфікації.

В своїй діяльності ВПО тісно співпрацює з кафедрами, відділами та іншими структурними підрозділами університету, координує та контролює їх роботу в частині планування, організації та контролю за процесом підготовки фахівців. Також безпосередньо підтримує контакти з комплектуючими підрозділами НПУ та УПП у м. Одесі із залученням досвідчених діючих працівників поліції до навчального процесу.

Згідно наказу від 09.08.2019 № 668 та листом ДПООНД МВС України від 22.08.2019 №22/2/2-4773 організовано підготовка військовослужбовців національної гвардії України з питання забезпечення публічної безпеки і порядку (охорони громадського порядку) у військових частинах: В/Ч 3012 м. Одеса, В/Ч 3058 м. Ізмаїл, В/Ч 3039 м. Херсон, В/Ч 3056 м. Херсон.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого наказом МВС України від 14.02.2008 № 62, Положення про відділ післядипломної освіти, договорів про надання послуг з підвищення кваліфікації та наказу ОДУВС від 04.03.2019 № 85 було здійснено підвищення кваліфікації за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб курсів «Медіація».

Дистанційне навчання

Під дистанційним підвищенням кваліфікації поліцейських розуміється індивідуалізований процес задоволення потреб поліцейських в особистому професійному зростанні, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Згідно з Положенням про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженим наказом МВС України від 24 грудня 2015 року № 1625, Положенням про післядипломну освіту поліцейських з використанням технологій дистанційного навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ та листом Департаменту персоналу від 26 травня 2020 року № 16407/22-20 ”Про направлення переліку навчально-тематичних планів”, розроблено програму для короткострокового підвищення кваліфікації працівників підрозділів стратегічних розслідувань з використанням технологій дистанційного навчання.

 

 
Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 795-37-24

E-mail: cspk_oduvs@ukr.net