Самоврядування здобувачів вищої освіти

Метою діяльності органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистостей здобувачів вищої освіти, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат свого навчання, праці тощо.

Діяльність органів самоврядування спрямована на захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти та їх участь в управлінні Університетом.

На теперішній час Координаційну раду курсантсько-студентського самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ очолює:

Голова Координаційної ради – рядова поліції Медведєва Вікторія Михайлівна, курсантка 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування (093 541 68 17);

заступник голови – Погребнюк Іван Олександрович, студент 3-го курсу факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки (Право) (099 016 30 44);

заступник голови – капрал поліції Шевчук Іван Сергійович, курсант 3-го курсу Херсонського факультету (066 838 63 25).

Положення про курсантсько-студентське самоврядування
Положення про самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів
Статут ГО “Студентське самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ”
Список членів Студентської ради громадської організації «Студентське самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ»
Список членів Координаційної ради курсантсько-студентського самоврядування Одеського державного університету внутрішніх справ станом на 21 вересня 2022 року