СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.001

Медведенко Сергій Вікторович

Назва дисертації: «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ »

Науковий керівник: Коропатов Олег Миколайович

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Спеціальності: 081 Право