ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у відділі післядипломної освіти Одеського державного університету внутрішніх справ проводиться з урахуванням основних вимог Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”, згідно з Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1504, Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників в Одеському державному університеті внутрішніх справ, затвердженого наказом Одеського державного університету внутрішніх справ від 26.02.2021 № 82, інших нормативно-правових актів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим Порядком не рідше одного разу на п’ять років.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, мастер-класах тощо;
  • стажування;
  • окремі види діяльності працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, інформальна освіта (самоосвіта), здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визначені як підвищення кваліфікації.

Одеський державний університет внутрішніх справ забезпечує навчання працівників не рідше ніж один раз на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації працівників Одеського ДУВС встановлюється в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

 

За довідками звертатися:

провідний фахівець відділу післядипломної освіти
    Валерій ЮЛДАШЕВ

тел.: (094) 94-815-62, (099) 743-48-73

E-mail: cspk_oduvs@ukr.net

Адреса відділу післядипломної освіти:

м. Одеса, вул. Атамана Головатого, 102-б

Корисні посилання

  1. Студія онлайн освіти EDUCATIONAL-ERA (https://www.ed-era.com);
  2. Онлайн-курси на освітній платформі PROMETHEUS (https://prometheus.org.ua);
  3. Платформа для підтримки практикуючих майбутніх педагогів у партисипативному підвищенні кваліфікації впродовж життя – Edcamp Ukraine (https://www.edcamp.org.ua);