Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та невід’ємною частиною діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності університету є підписання угод про співробітництво у сфері підготовки персоналу для правоохоронних органів із провідними зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, установами; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проєктів, зокрема шляхом створення спільних творчих колективів; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю; пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, надання стипендій та грантів; налагодження ефективного обміну викладачами і курсантами (студентами) з іноземними закладами вищої освіти з метою підвищення їх професійного рівня; поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом шляхом розміщення інформації українською та англійською мовами.

З метою забезпечення професійного зросту науково-педагогічного та перемінного складу університет співпрацює із рядом ЗВО іноземних країн:

Академія «Штефан чел Маре» (Республіка Молдова);

Школа підготовки агентів поліції ім. Василя Ласкара (Румунія);

Академія МВС Республіки Болгарія;

Університет прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну (м. Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина);

Литовська школа поліції (Литовська Республіка);

Коледж державної поліції Латвії (Латвійська Республіка);

Національна академія поліції Туреччини;

Університет державної служби в Баварії (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина).

Здійснюється тісне співробітництво з такими міжнародними організаціями, як:

Міжнародна асоціація академій поліції INTERPA;

Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні);

Асоціація європейських поліцейських коледжів (Association of European Police Colleges або AEPC);

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ);

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (ICRC);

Дитячий фонд ООН (UNICEF);

Фонд ООН у галузі народонаселення;

Центром інформації та документації НАТО.

ЗАВДАННЯ

– пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;

– організація та участь у формуванні основних напрямків міжнародного співробітництва університету з врахуванням особливостей сучасної державної політики розвитку міжнародних відносин;

– активізація участі в міжнародному співробітництві здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу;

– реалізація грантової діяльності та участь у міжнародних грантових конкурсах;

– досягнення міжнародних стандартів якості в сфері освіти;

– формування культури міжнародного співробітництва серед здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу;

– співпраця із іноземними навчальними закладами з метою проведення спільних наукових досліджень для потреб органів внутрішніх справ обох країн;

– співпраця із міжнародними та неурядовими організаціями з метою вивчення і впровадження досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки поліцейських кадрів;

– реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практичних конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчальної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки поліцейських кадрів;

– обмін науково-методичними матеріалами;

– проведення двосторонніх (багатосторонніх) науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);

– підготовка проєктів угод, протоколів і программ двостороннього та багатостороннього співробітництва університету з іноземними навчальними закладами, установами, фондами, міжнародними і міждержавними організаціями у сфері юридичної освіти та правоохоронної діяльності.