Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та невід’ємною частиною діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності університету є підписання угод про співробітництво у сфері підготовки персоналу для правоохоронних органів із провідними зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, установами; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проєктів, зокрема шляхом створення спільних творчих колективів; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю; пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних программ обміну, надання стипендій та грантів; налагодження ефективного обміну викладачами і курсантами (студентами) з іноземними закладами вищої освіти з метою підвищення їх професійного рівня; поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом шляхом розміщення інформації українською та англійською мовами.

З метою забезпечення професійного зросту науково-педагогічного та перемінного складу університет співпрацює із рядом ЗВО іноземних країн:

 • Академія «Штефан чел Маре» (Республіка Молдова);
 • Школа підготовки агентів поліції ім. Василя Ласкара (Румунія)
 • Академія МВС Азербайджанської Республіки;
 • Академія МВС Республіки Болгарія;
 • Університет прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну

(м.Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина);

 • Академія МВС Грузії (м. Тбілісі, Республіка Грузія);
 • Алматинська академія МВС (Республіка Казахстан);
 • Освітній комплекс поліції Республіки Вірменія;
 • Литовська школаполіції (Литовська Республіка);
 • Академія WSB (Республіка Польща)
 • Університет державної служби в Баварії (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина)

Здійснюється тісне співробітництво з такими міжнародними організаціями, як:

 

 • Місія ЕС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM);
 • Міжнародна асоціація академій поліції INTERPA;
 • Консультативна місія Європейського Союзу (EUAM)
 • Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ);
 • Люксембурзький центр європейських реформ;
 • Європейська Асоціація Міжнародної Освіти;
 • Асоціація Національних Студентських Спілок Європи;
 • Міжнародна асоціація академій поліції (INTERPA);
 • Фонд Ганса Зайделя;
 • Організація з боротьбиіз наркотиками та злочинністю (UNODC);
 • Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC);
 • Моніторингова місія ООН;
 • Дитячий фонд ООН (UNICEF);
 • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
 • Фонд ООН у галузі народонаселення;
 • The Law Offices of Lisa Kane Brown, LLC (Пенсильванія, США)
 • Senior Experten Service (SES) –німецька програма експертної підтримки

ЗАВДАННЯ

– пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;

– організація та участь у формуванні основних напрямків міжнародного співробітництва університету з врахуванням особливостей сучасної державної політики розвитку міжнародних відносин;

– активізація участі в міжнародному співробітництві студентів, курсантів та професорсько-викладацького складу;

– реалізація грантової діяльності та участь у міжнародних грантових конкурсах;

– досягнення міжнародних стандартів якості в сфері освіти;

– формування культури міжнародного співробітництва серед здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу;

– співпраця із іноземними навчальними закладами з метою проведення спільних наукових досліджень для потреб органів внутрішніх справ обох країн;

– співпраця із міжнародними та неурядовими організаціями з метою вивчення і впровадження досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки поліцейських кадрів;

– реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практичних конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчальної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки поліцейських кадрів;

– обмін науково-методичними матеріалами;

– проведення двосторонніх (багатосторонніх) науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);

– підготовка проєктів угод, протоколів і программ двостороннього та багатостороннього співробітництва університету з іноземними навчальними закладами, установами, фондами, міжнародними і міждержавними організаціями у сфері юридичної освіти та правоохоронної діяльності.

International Cooperation of Odessa State University of Interior

International cooperationis one of the top-priority directions of the Ukrainian state policy and an inevitable part of the activities of Odessa State University of Interior.

Priority areas of international activities of the University:

 • singing of the cooperation agreements with the leading foreign higher education institutions, international organizations and other establishments in the field of special personnel training for the internal affairs agencies;
 • expansion of contacts in the field of implementation of common research and practice projects through creating joint creative groups;
 • conducting of international research-to-practice conferences, seminars, trainings, round-table meetings with the aim of crime prevention, protection of civil rights and freedoms, guaranteeing of public security and combating the crime;
 • search and distribution of information about the international exchange programs, scholarships and grants;
 • providing effective exchange of professors and cadets (students) with other foreign higher education institutions for Continuing Education and Training;
 • distribution of information about collective achievements, educational services of the University through posting of the pertinent information in Russian, German and English languages.

Key objectives of international activity of the University

 1. One of the key objectives of the international activity of the University is its further integration within Global and European educational community by expanding academic mobility of the students, adjuncts and scholars, as well as their participation in international projects, programs and joint research studies.

2. With the goal of increasing international competitiveness of the University, it is essential to effectively propagate the Bolognese convention that provides creation of the European zone of higher education.

 1. Establishment of effective exchange of tutors and cadets (students) with the goal of Continuing Education and Training, as well as training of modern competitive experts.
 1. Participating in multilateral programs:
 • Students exchange program administered in Ukraine by IREX;
 • Fulbright Student Exchange Program administered in Ukraine by Fulbright Program Office;
 • Fulbright Faculty Development Program administered in Ukraine by Fulbright Program Office;
 • Fulbright Scholar Exchange Program administered in Ukraine by Fulbright Program Office;
 • Scholarship programs DAAD for studying and research study work in Germany;
 • International Cooperation Program Wroclaw-Gdansk “Solidarity Bridge”, Poland;
 • Scholarship Program “Study tours to Poland”, administered by Poland Government;
 • Piotr Yatsek Program;
 • International Fund “Vydrodjennya”;
 • Program of Leavitt Institute of International Development (USA).
 1. Establishment and development of cooperation with international organizations (funds) with the goal of probable attraction of financial resources for the realization of study (research) programs (projects) relating to the improvement of police personnel training and material support of the educational process.
 2. Cooperating with the Representation of the Fund of Hans Zeidel in Ukraine. Under the auspices of the Fund, the leading specialists of the University are able to participate in international research and practice activities conducted in different European countries. It gives the opportunity to develop collaboration with the police educational institutions in Germany.
 3. Maintaining of the fruitful cooperation with the Leavitt Institute of International Development (USA).
 4. Maintaining of cooperation with foreign educational institutions according to the cooperation agreements in the framework of:

conducting of joint research studies, necessary for the work of Internal Affairs Agencies of both countries;

exchange of delegations of academics, students and cadets with the purpose of learning the foreign experience in professional training of police personnel;

exchange of methodological materials;

conducting of bilateral and multilateral research and practice conferences, round-table meetings, seminars;

 1. Signing bilateral and multilateral agreements with the law enforcement higher education institutions, police research organizations from neighboring states, as well as from the far abroad states, with the purpose of learning of their practical experience in police personnel special training (further training), conducting joint international research activities, exchange of methodological materials:
 • Police Training Centre (Legionowo, Poland)
 • Police Graduate School (Szczytno, Poland)
 • Training Institute of the Bavarian police force in Ainring
 • Study Centre of Bavarian Police of rapid mobility (Aichshtet)
 • Police Higher School in Saxony (Rotenberg)
 1. Participating in common projects with Department of International Relations of Odessa Regional Council.
 1. Supported by European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine, the University develops cooperation with European Police College (CEPOL).
 1. Under the auspices of the Head Department of International Economic Activity and European Integration of Odessa Regional Council the University plans to develop cooperation with the following organizations:
 • Association of European Universities (CRE), Belgium, Brussels;
 • International Association of University (IAU), Paris, France;
 • European Association of Institutions in Higher Education;
 • European Association of International Education;
 • Central European University, Hungary;
 • Association of National Students Unions of Europe;
 • EU Mission (EUBAM);
 • International Association of Police Academies (INTERPA);
 • Center of Police Training in Legionowo, Poland;
 • Fund of Hans-Seidel, Munich, Germany.