Огляд Університету

Зберігаючи традиції. Рухаючись у майбутнє

Одеський державний університет внутрішніх справ є закладом вищої освіти МВС України із специфічними умовами навчання. За час свого існування заклад освіти пройшов славетний шлях від Одеської губернської школи підготовки молодших та старших міліціонерів, заснованої 27 лютого 1922 року, до Одеського державного університету внутрішніх справ, створеного Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 року № 77, який сьогодні є одним із провідних закладів вищої освіти у системі МВС.

Правоустановчі документи

Девіз

Закон. Честь. Знання

Місія

Діяльність кожного члену багаточисленного колективу Одеського державного університету внутрішніх справ спрямована на забезпечення навчання громадян-лідерів для нашого суспільства. Ми робимо це крізь призму нездоланного бажання побудови сучасної правової демократичної держави та неухильного верховенства права.

Символіка Університету

 • Нагрудний знакoduvs-symbol
 • Шеврон1453973762_674_novyy-razmer

Університет забезпечує повний цикл підготовки юристів: від бакалавра до доктора наук. Курсанти і студенти вивчають такі загальноюридичні дисципліни, як: кримінальне право, цивільне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право і адміністративний процес, фінансове, податкове, митне право, юридичну психологію тощо.

Крім цього, є й спеціальні дисципліни, які викладаються тільки у закладах вищої освіти МВС: оперативно-розшукова діяльність, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка, протидія кіберзлочинності тощо. Для закріплення теоретичних знань проводяться виїзні практичні заняття у підрозділах правоохоронних органів.

Проходження практики студентами здійснюється за їхнім вибором як у державних органах та установах, так і в комерційних підприємствах і закладах.

Курсанти проходять практику у підрозділах Національної поліції, де будуть гарантовано працевлаштовані після закінчення навчання.

Професійна команда

Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено потужний педагогічний потенціал вчених: 25 докторів наук і професорів та 150 кандидатів наук, доцентів і старших наукових співробітників. Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки майбутніх юристів.

Студенти та курсанти

Станом на 17 серпня 2022 року в Університеті навчається 2 220 студентів, слухачів та курсантів:

 • student 1 211
 • police 1 009

Історії успіху

Протягом всього існування Університету успішно випущено більш ніж 30 000 правоохоронців, юристів.

Корпуси та інші активи

Навчальний процес в університеті здійснюється:

у 14 лекційних залах

у 112 навчальних аудиторіях, у тому числі спеціалізованих аудиторіях:

12 комп’ютерних класах;

5 класах тактико-спеціальної та вогневої підготовки;

2 класах автомобільної підготовки;

5 спеціалізованих аудиторіях для проведення занять з протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів;

1 інтерактивній кімнаті (навчальному полігоні) у вигляді квартири, яка складається з чотирьох локацій, для відпрацювання навиків реагування поліцейських на випадки домашнього насильства;

1 тактичному містечку (навчальному полігоні), призначеному для відпрацювання тактичних дій працівників поліції під час виконання службових обов’язків з охорони публічного порядку і безпеки;

6 захищених аудиторіях

на 4 навчально-криміналістичних полігонах та 1 смузі перешкод

на 5 спортивних майданчиках

у 10 спортивних залах

у 4 стрілецьких тирах, 2 – мультимедійних, 1 – лазерному

у 4 загальних бібліотеках

у 2 спеціальних бібліотеках.

Крім цього, в університеті функціонують 7 спальних корпусів, 6 їдалень-буфетів та 3 медичних пункти.

Бібліотека та навчальні матеріали

В університеті працюють загальна та спеціальна бібліотеки загальним обсягом понад 125 000 примірників. Крім цього, в наявності значна кількість електронних видань. Вони забезпечують майбутніх фахівців навчально-методичною, науковою та художньою літературою.

При проведенні лекційних та семінарських занять використовуються мультимедійні презентації та навчальні фільми, відповідні спеціалізовані програмні засоби. Лекційний фонд університету переведено в електронну форму та разом з навчально-методичними комплексами дисциплін зберігається на цифрових носіях на кафедрах та у бібліотеці.

Факультети, наукові та адміністративні підрозділи

До складу Університету входять 6 факультетів (1 у м. Херсоні), 19 кафедр, Навчально-науковий інститут права та кібербезпеки, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань протидії наркозлочинності, Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, відділ післядипломної освіти, докторантура та аспірантура, відділи, служби та підрозділи забезпечення.

В університеті видаються наукові журнали «Південноукраїнський правничий часопис» та “Юридичний бюлетень”, які входять до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.). Журнали зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах як: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Журнали включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій. До складу редакційних колегій журналів входять провідні науковці України, Великої Британії, Чеської Республіки та Люксембургу.

В університеті успішно функціонують 3 спеціалізовані вчені ради, Центр гендерної освіти, Підготовчі курси, Школа кримінальної журналістики, Юридична клініка.

Університетське життя

Життя студентів та курсантів це не лише суворе виховання та постійне навчання, але й яскраве дозвілля та можливість самовираження.

В університеті функціонують творчі колективи: естрадний, вокальний, танцювальний ансамблі та команда КВК «Курортна зона», де кожен студент та курсант може проявити свій талант.

Значна увага в навчальному закладі приділяється розвитку фізичної культури та спорту. На сьогодні в університеті є можливість постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку в різноманітних секціях бойових мистецтв під керівництвом досвідчених тренерів, більшість з яких є майстрами спорту. Завдяки цьому університет щороку поповнюється талановитими курсантами-спортсменами, які ще під час навчання стають чемпіонами України, Європи та Світу.

Trishin

Трішин Костянтин Олексійович

викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки

Чемпіон світу серед професіоналів VKF, чемпіон Европи VKP
чемпіон світу IMFA, п’ятиразовий чемпіон Европи IMFA
володар чемпіонських поясів Ера чемпіонів Европи та супер Ера
заслужений майстер спорту УкраЇни з таїландського боксу

Міжнародні партнери

Встановлення та розвиток зв’язків із закладами вищої освіти, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією «Штефан чел Маре» Республіки Молдова, Поліцейським університетським колледжем Фінляндської Республіки, Освітнім комплексом поліції Республіки Вірменія, Алматинською академією Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан ім. М. Есбулатова, Румунською школою підготовки агентів поліціі м. Василя Ласкара, Литовською школою поліції, Центром німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA, Вищою школою поліції (м. Щитно, Республіка Польща), Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) тощо.

 • academy shtefan chel mare
 • Академія «Штефан чел Маре»
  Республіки Молдова

  academy.police.md

 • eubam
 • Місія ЄС з надання прикордонної
  допомоги Молдові та Україні

  eubam.org

 • eubam
 • Європейський поліцейський
  коледж

  cepol.europa.eu

Більше інформації

Доступ до публічної інформації

Очищення влади

Фінансова звітність

Вакансії