• Українська
  • English
×

VI Всеукраїнська заочна наукова конференція «Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох»

28 квітня 2017 року кафедрою українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ проведено VI Всеукраїнську заочну наукову конференцію «Революції в Україні у XX-XXI століттях: співзвуччя епох».

У роботі конференції взяли участь провідні науковці, викладачі, аспіранти, курсанти та студенти.

Цього року тема конференції була такою: «100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 років. Досвід державотворення». Національно-визвольні змагання 1917-1921 років (або Українська революція) є й залишиться героїчною сторінкою історії нашого народу. Українська революція 1917-1921 років докорінним чином змінила політичну ситуацію в Україні й вплинула на геополітичні зміни у світі після Першої світової війни. Українська революція як багатовимірне історичне явище потребує уважного дослідження та неупередженої оцінки. Окреслена проблематика стає предметом дослідження усе більшого кола українських вчених, по-перше, у зв’язку з необ’єктивним висвітленням її впродовж комуністичного періоду в історії України, по-друге, через цінність уроків революції. Адже вони дають змогу окреслити певні особливості українського державотворення, враховуючи здобутки та прорахунки українських національних урядів у цій сфері.

Робота конференції проводилася за такими напрямами:

  1. Українська революція та процеси державотворення.
  2. Українська революція та українська культура.
  3. Правові аспекти трансформації українського суспільства за часів революції та визвольних змагань (1917-1921 років).

За результатами роботи конференції сформовано електронний збірник тез доповідей.

Перейти до вмісту