• Українська
  • English
×

ТРИВАЄ КОНКУРС «КРАЩИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ»

В Одеському державному університеті внутрішніх справ триває щорічний конкурс «Кращий науковець року – 2016».

Рейтингове оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників університету проводиться з метою підведення підсумків виконання Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та повного обліку індивідуальних результатів наукової роботи науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх справ за календарний рік.

Рейтингова система оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про Національну поліцію», Указу Президента України від 12.01.2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»», наказів МВС від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 16.03.2015 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років», від 14.02.2008 № 62 «Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС», від 30.09.2016 р. № 288 «Про проведення щорічного конкурсу на визначення кращого науковця університету» та відповідного Положення університету.

У рейтинговому оцінюванні університету беруть участь науково-педагогічні працівники кафедр та інших структурних підрозділів, які працюють в університеті не менше одного року, активно займаються науковою роботою та мають певні наукові здобутки, успішно працюють над підготовкою дисертації, забезпечують успішне керівництво науково-дослідною роботою студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів.

Основою рейтингової системи оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету є планування і виконання кожним науково-педагогічним працівником індивідуальних планів. Відомості стосовно наукової роботи науково-педагогічних працівників вносяться в індивідуальну таблицю, яка заповнюється в текстовому та електронному вигляді та повинна детально відображати виконану роботу. Вказана інформація має бути підтверджена відповідними документами. Відділом організації наукової роботи отримана інформація узагальнюється, готується звіт за результатами рейтингової системи оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету.

За результатами конкурсу будуть визначені переможці.

БАЖАЄМО НАШИМ КОЛЕГАМ УСПІХІВ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ !

Перейти до вмісту