• Українська
  • English
×

ПІДПИСАНО ДВОСТОРОННЮ УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Підписано двосторонню Угоду про співробітництво між Одеським державним університетом внутрішніх справ та Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) є базовою науковою установою в державі з питань наукового забезпечення заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Інститут здійснює наукову та науково-технічну діяльність з питань розроблення теоретичних основ цивільного захисту, стратегії його розвитку, заходів з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту; удосконалення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їм, пожежної та техногенної безпеки; проведення прикладних досліджень щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальної справи та розвитку сил і засобів цивільного захисту; організації і проведення прикладних досліджень щодо застосування та розвитку авіації України, авіаційного пошуку і рятування, функціонування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

Серед основних напрямів співробітництва передбачено удосконалення організації освітнього процесу шляхом упровадження новітніх наукових, освітніх технологій, форм і методів інноваційного навчання; організація і проведення спільних конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів тощо з проблем державного управління із залученням провідних фахівців-практиків та керівників вищої ланки.

Крім цього, передбачається проведення наукових досліджень з питань становлення теорії та історії державного управління; сумісна розробка наукової концепції щодо удосконалення механізмів державного управління для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців через аспірантуру та докторантуру; провадження спільних науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, результати виконання яких стануть підґрунтям для підготовки дисертаційних досліджень у галузі державного управління; рецензування та видання наукових праць тощо.

Слід зазначити, що така співпраця сприятиме підвищенню якості підготовки висококваліфікованих фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Перейти до вмісту