• Українська
  • English
×

Нове наукове фахове видання в Одеському державному університеті внутрішніх справ

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374 «Юридичний бюлетень» внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук.

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2015 р., зареєстрований Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 2133-11133Р від 06.04.2015), виходить один раз на півроку.

Співзасновниками наукового журналу є Одеський державний університет внутрішніх справ, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області та Асоціація нотаріусів Херсонської області.svid-yurid-byuleten

У науковому журналі «Юридичний бюлетень» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи. Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Юридичний бюлетень», належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність «081 «Право») та за наступними рубриками: загальнотеоретичні проблеми держави та права; питання цивільного, господарського та трудового права; адміністративне право та адміністративна діяльність; проблеми кримінального права та кримінології; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; юридична психологія та юридична освіта.

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» має офіційну веб-сторінку http://oduvs.edu.ua/zagalna-informatsiya-pro-naukovij-zhurnal-yuridichnij-byuleten), де у вільному доступі розміщено електронні версії статей.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Юридичний бюлетень», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Головний редактор журналу «Юридичний бюлетень» – О.Г. Предместніков, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, кандидат юридичних наук.

Відповідальний секретар журналу «Юридичний бюлетень» – А.С. Беніцький, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор.

 

 

Перейти до вмісту