• Українська
  • English
×

Науковці університету взяли участь у роботі круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню філософії

16 листопада 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулося засідання міжвузівського круглого столу «Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів», присвяченого Всесвітньому дню філософії.

Захід проведено спільно з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

У засіданні круглого столу взяли участь викладачі вищих навчальних закладів, науковці, які здійснюють пошук за напрямами роботи круглого столу, а також докторанти, аспіранти та магістри.

Відкрив захід ректор університету доктор юридичних наук генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук, який привітав учасників круглого столу з Всесвітнім днем філософії та зазначив, що сьогодні наша багатоаспектна, згідно з визначеними напрямами й відповідними до них секційними засіданнями, робота має головну мету, яка визначена загальнодержавною стратегією включення України в контекст євроінтеграційних процесів.

Ректор наголосив на тому, що концептуально важливим видається активне сприяння філософії та всього комплексу соціально-гуманітарних дисциплін процесам формування індивідуальної гуманістичної правосвідомості кожного громадянина Української держави і в першу чергу – працівника правоохоронних органів. Така гуманістична спрямованість, яка базується на сутнісно філософських і правових категоріях Духу і Букви Закону не лише формує новітнє розуміння сучасним правоохоронцем європейських стандартів етики, моралі, соціальної поведінки, а й структурує визначальні соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті  масштабних  євроінтеграційних перетворень та реагування на актуальні виклики сучасності.

«Тож дозвольте побажати учасникам Круглого столу плідної праці, наукових відкриттів і звершень на благо філософської науки, українського державотворення, утвердження в суспільстві й державі європейських гуманістичних ідеалів», – додав Іван Катеринчук.

У рамках круглого столу відбулась презентація монографії «Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі» завідувача кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін ОДУВС доктора філософських наук, професора Оксани Надибської, яка відмітила, що сьогодні український соціум знаходиться у переломному моменті, його гострими проблемами є духовне оздоровлення та відродження, пошук цивілізаційних орієнтирів суспільного розвитку. Особливістю українських реалій є пограничне становище української культури. Будучи включеною в різні історичні часи в різні цивілізаційні традиції, Україна увібрала в свій соціокультурний дискурс елементи різних спрямувань. Отже, саме сьогодні такі культури, як українська, мають шанс, оскільки власний голос набувається саме в діалозі з іншими.

«Опираючись на результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» у 2016 році, ми бачимо визнання в українській свідомості таких цінностей, як толерантність, довіра, гендерна рівність, екологічна безпека. Серед соціально-політичних пріоритетів, що нині динамічно розвиваються, можна виокремити традиційні європейські пріоритети рівності та свободи. Отже, сьогодні Україна демонструє прихильність до демократичних настанов, спрямована на європейську лінію розвитку, тож крокуємо до Європи, але з Україною в серці!», – додала Оксана Надибська.

У цей день із доповідями також виступили:

Гансова Е. А.  професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін ОДУВС, д.філос.н., професор;

Музиченко Г. В. професор кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», д.політ.н., професор;

Наумкіна С. М. завідувач кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», д.політ.н., професор;

Гончарова Н. І. доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін ОДУВС, к.філос.н., доцент;

Мартинюк ЕІ. доцент кафедри філософії та методології пізнання ОНУ ім. І. І. Мечникова, к.філос.н., доцент;

Петриковська Е. С. завідувач кафедри філософії та методології пізнання ОНУ ім. І.І. Мечникова, к.філос.н., доцент;

Погорелов О. Ф. професор кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання ОНУ ім. І. І. Мечникова, к.філос.н., професор;

Ямчук П. М. професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін ОДУВС, д.філос.н., професор.

Учасники круглого столу, доктори та кандидати наук, а також аспіранти провідних вишів, заслухали й обговорили 20 наукових доповідей та повідомлень, які стосувалися проблемних питань євроінтеграції України в контексті глобальних викликів сьогодення, соціально-правового виміру сучасних європейських трендів та аксіологічних аспектів соціокультурних трансформацій в сучасній Україні.

Засідання круглого столу відбулося на високому науково-професійному рівні. За матеріалами міжвузівського круглого столу «Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів» видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.

Перейти до вмісту