• Українська
  • English
×

Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

12 грудня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку», присвячена Дню прийняття Декларації прав людини.

Відкрив науковий захід проректор університету – директор навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Андрій Холостенко, який привітав учасників конференції та зазначив, що Загальна декларація прав людини – результат гіркого досвіду Другої Світової Війни, за якої внаслідок злочинів нацистської Німеччини та її сателітів загинули десятки мільйонів людей у всьому світі як військових, так і цивільних: безвинних дітей, літніх осіб, жінок, інвалідів тощо. Декларація вплинула на більшість національних конституцій. Вона служить основою для зростаючого числа національних законів, міжнародного права, законів і договорів, а також для зростаючого числа регіональних і субнаціональних та національних інститутів захисту і заохочення прав людини.

«Сьогодні українське суспільство є поки що на шляху повноцінного  втілення високих ідеалів Декларації, але в цей день хочеться побажати всім нам розуму і мудрості, усвідомлення неоціненного значення Загальної декларації прав людини для нашого майбутнього. Адже ми будуємо його не тільки для нас самих, але і для наших нащадків. Бажаю всім учасникам творчої наснаги, плідних дискусій та нових, цікавих ідей», – додав Андрій Холостенко.

У роботі конференції, яку організували та провели науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії держави і права спільно з кафедрою господарсько-правових дисциплін ОДУВС, взяли участь близько 60 представників 8 навчальних закладів України з Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова, Херсона та інших міст. Модератором конференції виступив завідувач кафедри теорії та історії держави і права ОДУВС доктор юридичних наук, доцент Андрій Бабенко, який, разом з цим, у своїй доповіді торкнувся теми особливостей протидії злочинності у великому місті.

Учасники конференції, доктори та кандидати наук, молоді вчені, аспіранти, магістри провідних вищих навчальних закладів, а також курсанти та студенти заслухали й обговорили наукові доповіді та повідомлення, які стосувалися проблемних питань теорії та практики побудови і розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави в контексті євроінтеграції; сучасного стану та перспектив розвитку прав людини в Україні; теоретико-правових проблем забезпечення правопорядку територіальними органами Національної поліції.

Предметом наукової дискусії стали:

– сучасний стан реалізації в Україні основних положень Загальної Декларації прав людини;

– значення Загальної Декларації прав людини як першоглобального вираження невід’ємних прав усіх людей;

– наукове визначення проблем формування та перспектив розвитку правової системи держави;

– проблеми формування правової культури та правової свідомості в Україні в умовах євроінтеграції;

– додержання законності в Україні;

– проблеми практичної діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини.

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін ОДУВС кандидат юридичних наук, доцент Ігор Кострицький порушив питання важливості дотримання прав, формування соціальної держави шляхом зміцнення правової системи.

Особливістю проведення наукового заходу стала можливість участі у конференції науковців із використанням програмного забезпечення Skype.

Так, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України кандидат юридичних наук, доцент Олена Волобуєва передала присутнім вітання від ректора ДЮІ доктора наук з державного управління, професора Віктора Бесчастного та виступила з доповіддю щодо інформаційного забезпечення протидії злочинності.

Наступний доповідач за допомогою Skype – завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Максим Палій поділився своїми думками з приводу впливу права, релігії та моралі на формування громадянського суспільства у контексті євроінтеграції.

Цього дня з науковими доповідями також виступили Ольга Бойко, курсант 4 курсу факультету № 3 ОДУВС; Володимир Русавський, курсант 4 курсу факультету № 3 ОДУВС; Бойко В.В., аспірантка кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Марина Шпак, курсант 2 курсу факультету №2 ОДУВС та інші.

Учасники конференції дійшли висновку, що в час, коли Україна обрала для себе європейський вектор розвитку, пріоритетними напрямами формування та перспектив розвитку правової системи України в сучасних умовах слід вважати:

– зміцнення демократичних засад в українському суспільстві;

– створення політико-правових умов, що гарантують здійснення прав і свобод людини в Україні;

– відведення загрози правам і свободам людини в Україні, сприяння захисту базових інтересів і цінностей, загальнолюдських цивілізаційних надбань щодо прав і свобод людини;

– забезпечення прав і свобод людини як першочергове завдання в практичній діяльності правоохоронних органів;

– формування професійних якостей поліцейського на принципах демократизму, толерантності, соціальної відповідальності у вирішенні складних питань юридичної практики в сфері дотримання прав і свобод людини.

Конференція пройшла у теплій, дружній атмосфері та заклала основи подальшої співпраці учасників заходу.

Перейти до вмісту