• Українська
  • English
×

До уваги науковців!

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі на тему «Психолого-педагогічне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх юристів», який відбудеться на базі Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ 28 квітня 2017 року.

Мета семінару – підвищення кваліфікації,  професійно-педагогічної культури та майстерності викладачів вищої юридичної школи, ознайомлення з теоретичним і практичним досвідом забезпечення якості  навчального та виховного  процесу в системі юридичної освіти,  створення умов, необхідних для ефективного вирішення  актуальних завдань професійної підготовки майбутніх юристів.

До участі в науково-практичному  семінарі запрошуються провідні фахівці Міністерства внутрішніх справ України, вчені Національної академії педагогічних наук України, викладачі та співробітники вищих юридичних навчальних закладів, докторанти, ад’юнкти, аспіранти, працівники освіти, які досліджують актуальні  проблеми педагогіки та психології вищої школи.

Тематичні напрями семінару:

  1. Якість професійної підготовки майбутніх юристів як актуальна психолого-педагогічна проблема.
  2. Сучасні погляди щодо критеріїв та показників якості професійної підготовки майбутніх юристів.
  3. Психологічні чинники, що впливають на якість професійної підготовки майбутніх юристів.
  4. Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх юристів та його відповідності вимогам сьогодення.
  5. Упровадження в системі юридичної освіти ефективних педагогічних технологій.
  6. Педагогічна майстерність викладачів як умова забезпечення якісної юридичної освіти.

Вимоги до оформлення матеріалів.

Для включення до програми семінару  та опублікування матеріалів виступу просимо до 15 квітня 2017 року надіслати:

  1. Заявку на участь у семінарі, де вказати прізвище, ім’я, по-батькові учасника, посаду, науковий ступінь, учене звання, назву ВНЗ (організації, закладу), тему доповіді, форму участі (очна, заочна), контактний номер телефону, e-mail учасника, службову та домашню адресу.
  2. 3-4 сторінки відредагованого тексту, сформованого згідно наступних вимог:

– Шрифт Times New Roman, без переносів. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч 25 мм, праворуч –  10 мм, абзацний відступ – 12,5 мм. Середня кількість знакомість у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30;

– У верхньому лівому куті (вирівнювання по лівому краю) першої сторінки рукопису ставиться УДК (код статті), у правому  (вирівнювання по правому краю) –  ініціали автора (перед прізвищем) та прізвище друкується жирним шрифтом, потім – виклад основного матеріалу статті, література.

Подані матеріали будуть надруковані у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми професійної  підготовки фахівців».

Заявку та текст виступу надсилати на електронну адресу голови оргкомітету – член-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Бутенка Володимира Григоровича (Е-mail: ВutenkoVG@online.ua) Довідки за телефоном: (097) 914-88-22.

Перейти до вмісту