Відділення документального забезпечення

 

Відділення документального забезпечення є самостійним структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який підпорядковується безпосередньо ректорові.

До складу відділення документального забезпечення входить архів.

Завдання відділення документального забезпечення:

– організація, установлення та реалізація єдиного порядку документування службової діяльності, управлінської інформації, роботи з документами системи МВС, у тому числі з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію; здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в університеті;

– організація документообігу, упровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами університету вимог інструкцій з питань діловодства;

– організація розгляду звернень громадян і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів;

– забезпечення комплектування, умов зберігання, обліку, використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності ОДУВС.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел..: 048 702 50 61

E-mail: vrsdz@ukr.net