Освітній процес

   • Положення про Одеський центр первинної професійної підготовки “Академія поліції” (м. Одеса)
   • Положення про освітній процес
     • Ліцензія на провадження освітньої діяльності
     • Свідоцтва про атестацію закладу освіти
     • Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на
      службу в поліції
      • Поліцейський (за спеціалізаціями)
      • Поліцейський (за спеціалізаціями)
    • Поліцейський (за спеціалізаціями)
    • Поліцейський (за спеціалізаціями)