СВІДОЦТВО НА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

№ з/п Свідоцтво

(номер та дата)

Автор (автори) Назва твору
1 № 75299 від 08.12.2017
 • Цільмак О.М.
Літераурно-письмовий твір навчального характеру «Методика застосування методу «Сценарне планувння» для попередження та припинення скоєння умистного вбивства, що завчасно готується»
2 № 77917 від 28.03.2018
 • Холостенко А.В.
 • Албул С.В.
 • Горбаньов І.М.
Літераурно-письмовий твір навчального характеру «Метдичні рекомендації з використання вибухових речовин для запахової помітки речей при проведенні слідчих (розшукових) дій»
3 № 75815 від 10.01.2018
 • Користін О.Є.
 • Заєць О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика аналізу прихованих доходів» під час досудового розслідування злочинів економічної спрямованості»
4 № 76123 від 23.01.2018
 • Цільмак О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Метока застосваня методу Матрична діаграма» під час досудового рзслідуваня кмінальних правопорушень»
5 №  84000 від 28.12.2018
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Мельникова О.О.
 • Заєць О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації щодо використання інфомаційнихресурсів Інтегрованої інформаційно-пошукоої системи ОВС України»
6 № 78200 від 11.04.2018
 • Цільмак О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика застосуваня методу криміналістичного моніторингу під час досудового розслідування кримінальних правопорушень»
7 № 76312 від 26.01.2018
 • Користін О.Є.
 • Заєць О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика «Аналізу телефонних з*єднань» під час розслідування кримінальних правопорушень»
8 № 76311 від 26.01.2018
 • Горбаньов І.М. Кузнєцов В.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика «Тактичні особливості застосування методу «Від злочинця до злочину»
9 № 76108 від 22.01.2018
 • Афонін Д.С.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика застосуваня методу «Реконструкція дій злочинця та потерпілого за слідами крові»
10 № 76107 від 22.01.2018
 • Теслюк І.О.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика застосуваня методу «Криміналістичне прогнозування» під час допиту свідка та підозрюваного за фактом вбивства»
11 № 76295 від 25.01.2018
 • Албул С.В.
Термінологічній словник «Основи оперативно-розшукової діяльності»
12 № 81015 від 16.03.2018
 • Цільмак О.М.
Літературний письмовий твір навчального характеру «Методика застосування методу «Діаграма мети та мотивів умисного вбивства»
13 № 81016 від 16.08.2018
 • Цільмак О.М.
Літературний письмовий твір навчального характеру «Методика застосування методу Т. Бьздена «Карта роздумів» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень»
14 № 78201 від 11.04.2018
 • Користін О.Є.
 • Заєць О.М.
Літературний письмовий твір навчального характеру «Методика імпорту даних та аналізу фінансових трансзакцій з використанням програмного забезпечення IBM i2 Analist*s Notebook 8.9»
15 № 81014 від 16.08.2018
 • Цільмак О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика застосуваня методу Сакіши Тайода «П*ять чому» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень»
16 № 81953 від 04.10.2018
 • Заєць О.М.
 • Завойських Ю.А.
 • Бондаренко Д.Г.
Наукова робота «Методичні рекомендації щодо застосування методу коредаційно-регреційного відділу кримінальних правопорушень»
17 № 84001 від 28.12.2018
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Афонін Д.С.
 • Лісніченко Д.В.
 • Постол О.І.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації щодо вявлення, фіксації та вилучення криміналістично значущої інформації з мобільних пристроїв під час розслідування кримінальних правопорушень»
18 № 76313 від 26.01.2018
 • Кузнєцов В.В.,
 • Горбаньов І.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика «Тактичні особливості застосування методу «Від злочину до злочинця»
19 № 94539 від 06.12.2019
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Сіфоров О.І.
 • Рижков Е.В.
 • Мельникова О.О.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Навчально-методичні рекомендації щодо виявлення та фіксації криптовалютних гаманців підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності»
20 № 94538 від 06.12.2019
 • Мельнікова О.О.
 • Форос Г.В.
 • Мукоіда Р.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика аналізу інформації та оптимізація взаємодії оперативними співробітниками з іншими суб*єктами під час виявлення та розслідування злочинів, пов*язаних з торгівлею людьми»
21 № 94544 від 06.12.2019
 • Форос Г.В.
 • Мельникова О.О.
 • Чичян О.О.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика набуття здобувачами вищої освіти компетентностей щодо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джеел в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських»
22 № 84440 від 15.01.2019
 • Берназ П.В.
 • Заєць О.М.
 • Горбаньов І.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації з протидії безконтактному способу розповсюдження психоактивних засобів»
23 № 84441 від 15.01.2019
 • Берназ П.В.
 • Заєць О.М.,
 • Горбаньов І.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації з протидії незаконному масовому виробництву психоактивних речовин»
24 № 86125 від 20.02.2019
 • Користін О.Є.
 • Свиридюк Н.П.
 • Заєць О.М.
Літературний письмовий твір навчального характеру «Методика аналізу соціальних мереж з використанням програмного забезпечення IBM i2 Analist*s Notebook 9.0»
25 № 85502 від 07.02.2019
 • Цільмак О.М.
Твір навчального характеру «Методика застосування методу «Зернятко»
26 № 85503 від 07.02.2019
 • Цільмак О.М.
Твір навчального характеру «Методика застосування методу «Побудуй дім»
27 № 87016 від 19.03.2019
 • Серєбряк К.І.
 • Рогозян Ю.С.
 • Заєць О.М.
Наукова робота «Макет стратегій (стратегічного плану) розвитку новоутворених територіальних громад у зв*язку зі Стратегією розвитку регіону на період до 2020 року як механізм розвитку новоутворених територіальних громад»
28 № 91418 від 08.08.2019
 • Корнієнко М.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей»
29 № 92087 від 02.09.2019
 • Ковальова О.В.
 • Берендєєва А.І.
 • Корнієнко М.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Роль поліцейських у запобіганні та протидії домашньому насильству. Методичні рекомендації для поліцейських»
30 № 92088 від 02.09.2019
 • Ковальова О.В.
 • Берендєєва А.І.
 • Корнієнко М.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації впровадження тренінгових занять в освітній процес закладу вищої освіти»
31 № 93306 від 21.10.2019
 • Ковальова О.В.,
 • Берендєєва А.І.,
 • Корнієнко М.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Що таке гендер Брошура для населення»
32 № 93305 від 21.10.2019
 • Ковальова О.В.,
 • Корнієнко М.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні рекомендації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування»
33 № 93078 від 16.10.2019
 • Ковальова О.В.
 • Корнієнко М.В.
 • Шелехов А.О.
 • Мукоіда Р.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Пам*ятка дій поліцейського щодо протидії адміністративним правопорушенням незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин»
34 № 84496 від 15.01.2019
 • Кузніченко С.О.
 • Заєць О.М.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методика вивчення навчального курсу «Адміністративне право України»
35 № 86212 від 21.02.2019
 • Кузніченко О.М.
 • Кузніченко С.О.
Наукова робота «Методичні рекомендації щодо способів відбудови на об*єктах економіки після воєнних дій управління ресурсами при виконанні відновлюваних робіт»
36 № 93187 від 18.10.2019
 • Кузніченко О.М.
 • Кузніченко С.О.
Науковий твір «Оцінка радіаційної та хімічної обстановки в зоні аварії на об’єктах народного господарства та транспорті»
37 № 94541 від 06.12.2019
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Сіфоров О.І.
 • Заєць О.М.
 • Форос Г.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Начально-методичні рекомендації щодо використання географічно-інформаційних систем правоохоронними органами»
38 № 94540 від 06.12.2019
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Сіфоров О.І.
 • Жогов В.С.
 • Лефтеров Л.В.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Начально-методичні рекомендації щодо пошуку оперативнозначущої інформації в мережі Інтернет»
39 № 94542 від 06.12.2019
 • Чичян О.О.
 • Заєць Г.В.
 • Бааджи Н.А.
 • Бочевар А.Г.
Літературно-письмовий твір навчального характеру «Начально-методичні рекомендації щодо застосування комунікативого підходу в вивчені іноземної мови»
40 №101010 від 02.12.2020
 • Смоков С.М.
 • Холостенко А.В.
 • Лісніченко Д.В.
Навчальний посібник «Засади вилучення майна під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування»
41 № 100855 від 21.12.2020
 • Кузніченко О.В.
 • Кузіченко С.О
Літературний письмовий вір «Методичні рекомендації щодо проведення семінарських/практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти з дисциплни «Труве право»
42 № 100852 від 21.12.2020
 • Користін О.Є.
 • Свиридюк Н.П.
 • Цільмак О.М.
 • Заєць О.М.
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Некрасов В.А.
Навчальний посібник «Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика»
43 № 100851 від 21.12.2020
 • Користін О.Є.
 • Пефтієв Д.О.
 • Бабенко А.М.
 • Заєць О.М.
 • Некрасов В.А.
 • Ісмайлов К.Ю.
 • Афонін Д.С.
 • Лісніченко Д.В.
Підручник «Основи кримінального аналзу»
44 № 96440 від 28.02.2020
 • Калюжній Р.А.
 • Заєць О.М.
Стаття «Теоритичні концепції еволюції механізму регулюваня страхової діяльності України»
45 № 97538 від 14.05.2020
 • Албул С.В.
Посібник «Принципи оперативно-розшукової діяльності»
46 № 98791 30.07.2020
 • Албул С.В.
Монорафія «Корисливо-насильницьки злочини відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз»
47 № 97925 від 09.06.2020
 • Албул С.В.
Книга «Погляд Успенської: історичні нариси»
48 № 101011 від 02.12.2020
 • Смоков С.М.
 • Холостенко А.В.
 • Лісніченко Д.В.
Монографія «Вилучення майна під час кримінального провадження»