Книжкова виставка до Дня українського козацтва

Український народ писав свою історію не літописами та хроніками, а козацькими шаблями та пістолями, витворюючи з рідної землі величну безсмертну енциклопедію козацьких могил

Богдан Сушинський

img627 Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття [Текст] : монографія / В. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 462 с. – (Наукове видання).

У монографії досліджується одна з найважливіших проблем історії України – героїчна боротьба її народу проти експансії Османської імперії та Кримського ханату в 70-х – 90-х роках XVII століття. Розкрито історіографію проблеми, досліджено джерельну базу, вивчено склад, комплектацію, озброєння та військове мистецтво тогочасних сил українського народу та вичерпно показано роль в них українського козацького війська.

img629 Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників [Текст] / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 287 с. : іл.

У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з давніх та сучасних джерел.

img633 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Канівський полк [Текст] / В. Кривошея. – К. : Стилос, 2006. – 218 с. – (Наукове видання).

У виданні розглядається генеалогія старшинських і козацьких родин Канівського полку. Наводяться короткі біограми полковників і сотників, їхні родовідні розписи. Крізь призму генеалогії окремих родин розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації полково-сотенного устрою на Правобережній Україні.

img634 Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк [Текст] / В. Кривошея. – К. : Стилос, 2004. – 418 с. – (Наукове видання).

Книга є продовженням серії книг «Генеалогія українського козацтва». Головна увага в ній зосереджена на персональному складі козацької старшини та її родоводах. Робота побудована за принципом висвітлення генеалогії: полковничих родин; родин полкової старшини; відомостей щодо генеалогії сотників і сотенної старшини кожної сотні окремо.

img635 Кузьмук О. С. «Козацьке благочестя» : Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст. : еволюція взаємовідносин [Текст] / О. С. Кузьмук. – К. : Стилос, 2006. – 227 с. – (Наукове видання).

Завданням цієї книги є висвітлення реальної ситуації в царині стосунків низового козацтва з церковними структурами. Для розкриття цієї проблеми найбільш репрезентативним може бути зріз стосунків Війська Запорозького низового з київськими чоловічими монастирями. Упродовж XVII-XVIII ст. саме в цій сфері сформувалася своєрідна система зв’язків духовного, соціального та економічного характеру. Наприкінці роботи автор розглянув життя та побут київських ченців на Запорожжі, їхню роль у церковно-релігійному житті січовиків.

img636 Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія XV – XXI століть [Текст] / Б. І. Сушинський. – Одеса : ЯВФ, 2007. – 568 с.

У виданні зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започаткувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні та в інших незалежних державах.

img637 Тоїчкін Д. Козацька шабля XVII – XVIII ст. : історико-зброєзнавче дослідження [Текст] / Д. Тоїчкін. – К. : Стилос, 2007. – 367 с. : іл. – (Наукове видання).

У книзі аналізуються питання появи, поширення та побутування шаблі на теренах України, досліджуються проблеми місцевого виготовлення шабель, поширення їх каналами міжнародної торгівлі протягом XVII-XVIII ст. На основі речових та іконографічних джерел, представлених матеріалами музейних колекцій України, шабля українського козацтва розглядається як морфологічний тип.

 live cams naked girlsfinance control app