Наукові видання кафедри

За результатами проведених наукових досліджень викладачами кафедри було видано наступні видання:

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b0 Устюжанінова О.Т., Шкута О.О. Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і практика: монографія / О.Т.Устюжанінова, О.О. Шкута. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021.- 216 с
%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be Україна – НАТО: особливості реалізації невійськової взаємодії: матеріали всеукраїнського наукового круглого столу (м. Херсон, 30 квітня 2021 р.)/за ред.д.ю.н. Шкути О.О. Херсон, 2021. 126 с.
1 Навчально-методичні рекомендації  для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни “Судова медицина та психіатрія”/В.М. Галунько, Л.А. Корунчак. Херсон: ОДУВС, 2021. 52 с.
2 Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни “Цивільний процес”/Л.А. Корунчак, М.М. Новікова, Н.О. Петренко, О.Т. Устюжанінова, О.О. Шкута/ За заг. ред. Л.А. Корунчак. Херсон: ОДУВС, 2021. 58 с.
%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%86%d1%96%d0%b2 Administrative law of Ukraine for Foreigners: popular science publication/ Valentin Halunko (ed.) Odessa: Publishing House “Helvetica”,2021.88p.
3  Пам’ятка випускникові 2021 року зі складання окремих процесуальних документів у кримінальному провадженні. Херсон: ХФ ОДУВС, 2021
7 Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28 травня 2021 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2021. 266 с.
ivkaivs

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України» за заг. ред. д.ю.н. О.О. Шкути. Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2019. 294 с. Захід проведено 31 жовтня 2019 р. в м. Херсоні. У збірнику містяться результати обговорення актуальних проблем реформування правоохоронних органів України.

kpav Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правоохоронних органів України у світлі змін євроінтеграційних процесів» за ред. д.ю.н. Шкута О.О. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 304 с. Захід проведено 20 березня 2020 р. в м. Херсоні. У збірнику містяться результати обговорення актуальних проблем реформування правоохоронних органів України.
vapkvp

Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. / О.Є. Користін, Л.І. Аркуша, А.С. Беніцький та ін., за ред. О.Є. Користіна. Одеса : Фенікс, 2015. 984 с.

 kgvanor

Metodology and science foundation of modern jurisprudence: collektive monograph / Bortnyak V., Bortnyak K., Bohdan K., Halkevych S., Belkin L., Pogrebnaya S., Lakhtarin I., Chernyak Yu., Korunchak L., etc. Boston : Primedia eLaunch, 2020. 264 p. (P.43-47) ISBN 978-1-64871-681-2.

 aritspro

Розділ 27. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економічних суб’єктів. С.388-399. в кн. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [Міжуніверситетська колективна монографія] / за ред. д.е.н., доц. Л.О. Волощук, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Випуск 4. 524 с.

 anoprmaio

Розділ 23. Показники та інформаційні аспекти оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства. С.291-300. в кн. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [Міжуніверситетська колективна монографія] / за ред. д.е.н., доц. О.М. Коваленко, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Випуск 3. 634 с.