Наукові видання кафедри

За результатами проведених науково-практичних конференцій (семінарів) кафедрою були видані збірники:
1 Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців: збірник наукових праць. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2017 рік. 80 с. У збірнику містяться результати обговорення актуальних проблем підготовки майбутніх юристів під час проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психолого-педагогічне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх юристів»  (28 квітня 2017 р., м. Херсон.)
2 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2017 рік. 250 с. Даний збірник містить результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, курсантів та студентів, які обговорювалися під час проведення пленарних засідань та роботи секцій Всеукраїнської науково-практичної конференція «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»  (25 травня 2018 р., м. Херсон )
3 Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС. 2019 рік. 292 с., які включають тези доповідей науково-педагогічних працівників, представників правоохоронних органів, курсантів та студентів, які брали участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика»  (24 травня 2019 р., м. Херсон )
Співробітники кафедри входять до складу авторських колективів монографій та навчальних посібників
4 Завідувач кафедри Жильцов О.Л. є співавтором колективної монографії «Економічна конвергенція Європейського Союзу та країн Східного партнерства. Херсон. Айлант. 2015 180с., зокрема розділу 2 «Уніфікація законодавства України до Європейських стандартів та цінностей».
5 Також, Жильцов О.Л. видав у співавторстві навчальний посібник:

 

Гапотій В.Д., Жильцов О.Л., Ворожевітіна Г.І. Основні правові системи світу. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019.  279 с.

Доцент кафедри к.ю.н., доцент Новіков М.М. є співавтором навчального посібника «Судові, правоохоронні та правозахисні структури України». Харків, Лідер, 2021 р.