Наукова діяльність та наукові гуртки кафедри

Наукові доробки членів кафедри відповідають міжкафедральній темі дослідження «Євроінтеграційні тенденції захисту приватних прав у правоохоронній діяльності», розробка якої є актуальною для навчально-виховного процесу та правоохоронних органів.

Основними напрямами впровадження результатів науково-дослідної роботи є використання відповідних пропозицій при удосконаленні законодавства і його застосуванні в практичній діяльності Національної поліції та освітньому процесі університету. На кафедрі виконано 6 наукових дисертаційних досліджень.

Основні навчально-методичні напрацювання, підготовлені науково-педагогічним складом кафедри, включають 11 монографій, серед яких «Підстави звільнення працівника від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди: теорія і практика», 2009; «Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі», 2010; «Набувальна давність у цивільному праві: теорія та практика», 2014; «Підстави звільнення працівника ОВС від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди», 2014, «Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою: теорія та практика», 2020.

24 підручників та навчальних посібників, серед яких «Зобов’язальне право України (елементарний курс)», 2010 рік; «Міжнародне приватне право», 2010 рік; «Цивільне право у двох частинах: Частина 2», 2013; «Актуальні проблеми спадкового права», 2014; «Цивільне право у двох частинах: Особлива частина», 2015, «Цивільне право: елементарний курс (2 частина)», «Міграційне право» «Екологічне право» «Цивільний процес у схемах і таблицях», «Екологічне право (в схемах) Альбом схем»; «Земельне право в схемах» 2017 р., збірник кросвордів з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 2018 р. тощо.

6 коментарів цивільного законодавства (Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Том 5: Право власності та інші речові права, 2011; Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар, Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір, 2012; Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар, Т. 8: Договори про передачу майна у власність та користування, 2013, науково-практичний коментар Житлового Кодексу України, 2016); а також понад 80 навчально-методичних матеріалів різного характеру.

Кафедрою цивільно-правових дисциплін проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права». Кафедра підтримує тісні зв’язки з відомчими навчальними закладами МВС України, та інших країн, як-то: Азербайджан.

Щорічно проводиться міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій» та міжнародна науково-практична конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права».

Обмін досвідом із поліцією Німеччини

В рамках «Програми обміну поліцейськими 2017» Європейського поліцейського коледжу (СEPOL) доцент кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Мирза Світлана Степанівна відвідала Вищу школу підготовки державних службовців Баварії, а саме: Поліцейську академію, яка знаходиться у м. Фюрстенфельдбрук. В рамках запозичення досвіду поширюється практика методичних напрацювань з відповідними ситуаційними завданнями.

Організована робота науково-дослідного курсантсько-студентського гуртка «Молодий цивіліст»

Керівником гуртка є доцент кафедри, к.ю.н., доцент Мирза Світлана Степанівна.

Метою діяльності гуртка є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що викладаються, експериментування та моделювання. До участі в роботі гуртка залучаються курсанти та студенти, які бажають займатись науково-дослідною роботою.

Члени наукового курсантсько-студентського гуртка щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних повідомлень, беруть участь у наукових конференціях, а також у науково-дослідній роботі кафедри.

Кафедрою цивільно-правових дисциплін проводиться Олімпіада знавців цивільного та сімейного права. Учасники проходять завдання у два етапи, з числа найкращих у першому турі обираються ті, хто пройде у другий тур, який проводиться спільно з юридичною компанією «AS Legal».

Кафедра безпосередньо прийняла участь у проведенні на базі економіко-правового факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова та Апеляційного суду Одеської області ІІІ Всеукраїнського турніру з цивільного права та процесу “PRO ET CONTRA”. У даному заході представники Одеського державного університету внутрішніх справ у супроводі науково-педагогічного складу кафедри ЦПД та юридичної компанії “AS: Legal” посіли почесне четверте місце серед 12 команд.

Наявні певні результати роботи науково-педагогічного складу кафедри з перемінним складом, зокрема були подані матеріали студентки 2 курсу магістратури Коваль І.В. на конкурс наукових робіт, який оголошений Міністерством освіти та науки України та Генеральної прокуратури України за темою «Сім кроків прокурора на зустріч суспільству».

Для участі у другому турі «На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт» було надіслано 2 наукові роботи – переможців І туру зі спеціальності «Право» на теми: «Спадкування за законом; історичний аспект та особливості» студентки 2 курсу магістратури Солоненко А. та курсантки 4 курсу Іщук Б. «Шлюбний договір: історія та сучасність».

На кафедрі напрацьована добра традиція підготовки разом з представниками юридичної компанії “AS: Legal” здобувачів до участі у Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного права та процесу «Майстерність судової промови». Зокрема, під керівництвом Маковія В.П. курсанти факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування зайняли І місце з 25 команд у ІІІ Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного права та процесу «Майстерність судової промови».

Кафедрою було організовано на базі Одеського державного університету внутрішніх справ та Одеського апеляційного господарського суду відбулося Всеукраїнське змагання з переговорів “ELSA Negotiation Competition”, де університет був представлений командою студентів  «Трибуни» (Мирослав Рулевський, Володимир Сердюк) та курсантів факультету № 1 «Фортуна» (Катерина Фрунзе, Марія Пацамай), які посіли призові місця.

Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри організовано участь здобувачів університету в інших конкурсах, серед яких конкурси: «Про визначення 100-річчя Національної академії наук України», наукових робіт здобувачів першого рівня вищої освіти, що належать до сфери управління МВС. Зокрема в рамках наведених підготовлені роботи: «Інститут помічника в цивільному праві» (Усата Г.), «Медіація як форма вирішення приватно-правових спорів у цивільному судочинстві України» (Русавський В.), «Соціальне забезпечення сімей з дітьми» (Федоряєва К.), «Правове регулювання транспланталогії органів в Україні» (Дорошенко В.), «Санкції за зловживання цивільно-процесуальними правами у цивільному судочинстві України» (Кузьміних А.) та ін.

З наведених робіт наукова робота Русавського В.О. під керівництвом Андрієнко І.С. зайняла перше місце в номінації «Цивільно-правові науки» та друге місце в номінації «Економіка та фінанси».

Кураторство

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів. Щотижня з керівництвом курсів приймають участь у підведенні підсумків стану навчання, дисципліни, скеровують самостійну роботу курсантів і студентів. Особлива увага надається індивідуально-виховній роботі зі студентами й курсантами.

Профорієнтаційна робота

З учнями випускних класів, закріплених за викладачами кафедри, шкіл періодично проводяться зустрічі та бесіди. Під час їх проведення надається інформація про університет, викладачі пояснюють правила прийому та навчання, відповідають на запитання. Завдяки вчиненим заходам у поточному році кафедрою підібрано 29 вступників на бюджет та 15 вступників на контракт.