Наукова діяльність та наукові гуртки кафедри

Науковий потенціал кафедри представлений науково-педагогічними працівниками, які мають ступінь кандидатів наук, вчені звання доцента, а решта складу кафедри плідно працює в цьому напрямку.
Наукова робота науково-педагогічного складу кафедри організована в рамках кафедральної теми дослідження «Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських», розробка якої є актуальною для працівників правоохоронних органів.
Основними напрямами впровадження результатів науково-дослідної роботи є використання відповідних пропозицій під час первинної підготовки особового складу поліції та в в практичній діяльності працівників Національної поліції На кафедрі виконано 5 наукових дисертаційних досліджень.
20 навчальних посібників за наступними напрямками діяльності кафедри: Тактико-спецальна підготовка, Вогнева підготовка, Спеціальна фізична підготовка, Домедична підготовка та інші.
В рамках кафедральної теми щорічно проводиться засідання Всеукраїнського круглого столу.
Організована робота науково-дослідного курсантсько-студентського гуртка «Щит і меч»
Керівником гуртка є доцент кафедри, к.ю.н., майор поліції Удренас Галина Іванівна
Метою діяльності гуртка є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що викладаються, експериментування та моделювання. До участі в роботі гуртка залучаються здобувачі вищої освіти, які бажають займатись науково-дослідною роботою.
Члени наукового курсантсько-студентського гуртка щомісячно проводять засідання гуртка з обговоренням наукових доповідей та реферативних повідомлень, беруть участь у наукових конференціях, а також у науково-дослідній роботі кафедри.

Кураторство

Науково-педагогічний склад кафедри виконує обов’язки кураторів навчальних взводів та груп. Щотижня з керівництвом курсів приймають участь у підведенні підсумків стану навчання, дисципліни, скеровують самостійну роботу здобувачів вищої освіти. Особлива увага надається індивідуально-виховній роботі із здобувачами вищої освіти.