Кафедра психології та педагогіки

obshhaya

Кафедра психології та педагогіки – базовий структурний підрозділ Одеського державного університету внутрішніх справ, який був створений наказом МВС України від 18.01.2002 № 47.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: юридична психологія, конфліктологія, юридична конфліктологія, психологія управління, психологія та педагогіка вищої школи, професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції, професійне спілкування працівників Національної поліції, Ефективна комунікація та Стресостійкість.

Наукова робота здійснюється відповідно до плану науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт університету за темою: «Психолого-педагогічні основи правозастосовної діяльності», яка була зареєстрована 01 березня 2014 року в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (реєстраційний номер 0114U004020).

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує керівництво аспірантами та здобувачами за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (юридичні та психологічні науки). На даний час понад 20 здобувачів кафедри здобули наукові ступені.

 

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

тел. (048)703-03-90

Е-mail: psyhologia-pedagogika@ukr.netbrparamonov.xyzнайти работу копирайтера удаленно