Наукова діяльність та наукові гуртки кафедри

11111

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри мовної підготовки університету  здійснюється в рамках кафедральної теми наукових досліджень «Іноземна мова – мова професійного та наукового спілкування».

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у дослідженні  питань науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях у межаж своїх наукових інтересів.

Основні навчально-методичні напрацювання, підготовлені науково-педагогічним складом кафедри, включають чотирнадцять посібників, три монографії, а також практикуми з української та англійської мов, довідники, словники, методичні рекомендації, серед яких:

  • Навчальний посібник: «Cybercrime» Practicetests: 20 unitsofvocabularypracticeselfstudyandclassroomuse: навч. посіб. для бакалаврів та магістрів /укл.: О. М. Мітіна, Л. Д. Швелідзе, Т. Л. Караваєва. – Одеса :Фенікс, 2019. – 72 с.
  • Ситько О.М. Монографія: Українська світська новолатинська поезія середньовічно-барокової доби: монографія. Одеса, 2020. – 192 с.
  • Ситько О.М. Словник латинських юридичних висловів «ViaLatinaadiurisprudentia»/ О.М. Ситько. – Одеса: ОДУВС, 2020.
  • Ситько О.М. Латинська мова для студентів спеціальності «Правоохоронна діяльність». – Одеса:ОДУВС, 2017. – 196 с.
  • ЕnglishforLawEnforcement: навч. посіб. для здобувачів освіти першого та другого освітніх рівнів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – Одеса: ОДУВС, 2021. – 376 с.
  • Навчальний посібник: «Professional EnglishforInternationalCommunication (cybercrime)»/ Навч. посібник з чит., перекл. та спілкування за фахом для бакалаврів та магістрів / О.М. Мітіна, Л.Д. Швелідзе, Т. Л. Караваєва. – Одеса: Фенікс, 2018. – 92 с.
  • Навчальний посібник: «DrogenundDrogenkriminalität»/ S.V. Albul, A.G. Botschewar. – Odessa: OdessaStaatlicherUniversitätfürInnereAngelegenheiten, 2018. – 102 с.

Щороку кафедра мовної підготовки проводить курсантсько-студентський круглий стіл «Мова і право», присвячений Дню української писемності і мови та Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів» в рамках Тижня англійської мови в ОДУВС.

Міжнародні стажування

343436Науково-педагогічні працівники беруть участь у міжнародних програмах стажування. Так, доцент кафедри, к.філол.н. Сусол Л.О. брала участь у міжнародному стажуванні за програмою«Модернізація педагогічної освіти в Україні. Запозичення досвіду ЄС»на філологічному факультеті Північного університетського центру у Бая-Маре (Румунія). Професор кафедри, к. пед. н. Бочевар А.Г. пройшла стажування за програмою «Лідерські та управлінські якості офіцера поліції» у Вищій спеціальній школі поліції (м.Фюрстенфельдбрук, Німеччина).

Наукові гуртки

На кафедрі мовної підготовки функціонує два наукові гуртки: з англійської мови «FascinatingEnglish» (керівник Драпалюк К. І.) і з української мови «Джерело» (керівник Тягнирядно Є.В.). Тематикою науково-дослідної роботи гуртків є розробка пріоритетних напрямків наукової діяльності, затверджених наказами МВС України. На щомісячних зустрічах студенти та курсанти навчаються завдяки живим дискусіям, батлам, рольовим іграм, конкурсам, публічним виступам, коментарям відомих гостей, цікавим знайомствам. Ефективна і плідна робота наукових гуртків підтверджена участю студентів і курсантів у різноманітних заходах.

sarpaorproo

Виховна робота на кафедрі проводиться в тісному поєднанні з навчальною. На заняттях активно використовуються матеріали країнознавчого характеру, що знайомлять курсантів та студентів із країнами, мови яких вони вивчають. Велику увагу приділено соціально-психологічному клімату у групах та в взводах, при необхідності вживаються заходи для його нормалізації.

kkkkkkНа засіданнях гуртків обговорюються питання лінгвістичного та культурологічного характеру, що не включені до основних курсів навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» та «Українська мова професійного спрямування».  Це, зокрема,  теми, що не увійшли до предметної програми і стосуються термінологічної галузі, питання творення вузькопрофесійної термінології та юридичних текстів.

Гуртківці беруть активну участь у засіданні круглого столу «Мова і право», яке традиційно щороку організовує кафедра, а також беруть участь у засіданнях круглих столів, науково-практичних конференціях інших кафедр університету та вишів.

Проводяться і виховні заходи (святкові концерти до Дня української писемності та мови, інтелектуальні ігри-конкурси знавців української мови: «Мова рідна – слово рідне», мовно-літературна вікторина «З ім’ям Шевченка у серцях», присвячену життю та творчості Т.Г.Шевченка., які  мають не лише освітнє, але й морально-етичне значення, оскільки допомагають формувати певний культурний рівень, розвивати мовні навички, виховувати курсантів і студентів у національно-патріотичному дусі.

prompopn

simple wedding beltкак быстро избавиться от прыща