Кафедра мовної підготовки

obshhaya

Кафедру мовної підготовки було створено наказом ректора ОДУВС від 12.06.2019 №239 на базі кафедри іноземних мов (із 1995 року до 2002 року – кафедра українознавства та мовної підготовки) та кафедри українознавства (із 2002 року до 2008 року – кафедра державності України).

У різні роки структурні підрозділи, на базі яких утворено кафедру мовної підготовки, очолювали: кафедру українознавства та мовної підготовки – Н.В. Франчук, кафедру українознавства – доктор історичних наук, професор О.В. Гонтар, доктор історичних наук, професор С.А. Цвілюк, кафедру іноземних мов – кандидат філологічних наук, доцент О.М. Мітіна, кафедру мовної підготовки – доктор філологічних наук, професор Н.В. Петлюченко.

З 2019 року кафедру мовної підготовки очолює кандидат філологічних наук, доцент О.М. Ситько.

Кафедра мовної підготовки є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

Кафедра мовної підготовки забезпечує викладання мов професійного спрямування (англійської, німецької, української), латинської мови, української наукової мови, юридичного документознавства, риторики.

Освітня, методична та наукова діяльність кафедри мовної підготовки ґрунтується на впровадженні в освітній процес інноваційних технологій навчання, результатів сучасних наукових досліджень у сфері філології і методики викладання мов, на засадах компетентнісного підходу відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та наукових рекомендацій щодо запровадження якісних змін за результатами проведених мовних тренінгів. Науково-педагогічний склад кафедри насамперед звертає увагу на формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема засвоєння мовного матеріалу, розширення словникового запасу загальновживаної та спеціальної лексики; формування психолінгвістичної готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної діяльності державною та іноземними мовами, а також на розвиток креативності, критичного мислення й уміння працювати в команді, здатності й готовності до спілкування з представниками різних культур.

Щорічно кафедра мовної підготовки проводить такі заходи: курсантсько-студентський круглий стіл «Мова і право», всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів», конкурси читців, вікторини, олімпіади з української та іноземних мов, «Тиждень англійської мови».

За ініціативи ректора в університеті працює «Speaking Club», організований науково-педагогічними працівниками кафедри, де здобувачі вищої освіти можуть покращити свій рівень розмовної англійської, спілкуючись із носіями мови.

У жовтні 2021 року в університеті на базі кафедри мовної підготовки для здобувачів вищої освіти, працівників університету та всіх, хто бажає підвищити свій рівень володіння англійською, розпочали роботу курси з підвищення рівня володіння англійською мовою, а також для підготовки до складання ЄВІ для вступу до магістратури.

На кафедрі функціонують курсантсько-студентські наукові гуртки: «Fascinating English» (керівник Драпалюк К.І.) та «Джерело» (керівник Тягнирядно Є.В.). На засіданнях гуртків здобувачі вищої освіти поглиблюють свої знання з іноземних та української мов, готують доповіді та презентації для виступів на конференціях, круглих столах, інших наукових заходах.

Контакти: тел. (048) 736-50-38; (098) 882-15-11

Електронна пошта: kafedra.mownoi.pidgotowki.2020@gmail.com

 

обслуживание сайталобановский александр биография