Наукова діяльність

Загально-кафедральна тема наукових розробок: «Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи запобігання злочинності». Одним із напрямів наукової роботи кафедри є участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за кафедральною тематикою. Співробітники кафедри мають зарубіжні публікації, в тому числі у наукометричної бази Scopus та Web of Science.

На кафедрі працює студентсько-курсантський гурток «Фахівець», засідання якого проводиться раз на місяць. До складу гуртка входять курсанти, студенти та магістри університету.

Основні напрями діяльності: розробка наукових досліджень з питань запобігання кримінально протиправним діянням, профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді; віктимологічної профілактики, аналізу актуальних проблем застосування кримінального законодавства України; підтримання зв’язку з практичними підрозділами (проведення лекцій, круглих столів, диспутів, бесід); робота з підшефними навчальними закладами м. Одеси (проведення лекцій з правової тематики). Результатом роботи гуртка є участь в роботі науково-практичних конференцій різного рівня та публікація статей у наукових фахових виданнях.

 

dvadomотвязать номер телефона от вк