Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»

  1. Конституційне право.
  2. Міжнародне право.
  3. Міжнародний захист прав людини.

Освітній ступінь «магістр»

  1. Конституціоналізм і конституційна реформа в Україні.
  2. Актуальні проблеми міжнародного приватного права.
  3. Право Європейського союзу.
  4. 4. Муніципальне право.
  5. Нормотворча діяльність
  6. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Вищезазначені навчальні дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, зміст яких включає: навчальну та робочу програму навчальної дисципліни, тематичні плани, методичні рекомендації та плани семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до заліків, екзаменів та перелік питань для поточного і підсумкового контролю, тестові завдання для самоконтролю й підсумкового контролю та мультимедійне презентаційне забезпечення.

З метою формування правової свідомості та правової культури у майбутніх фахівців та надання якісних знань, науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над забезпеченням навчального процесу сучасною методичною та навчальною літературою з навчальних дисциплін закріплених за кафедрою.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності, проходить стажування та курси підвищення кваліфікації в інших закладах вищої освіти.

Науково-педагогічним складом кафедри постійно впроваджуються сучасні інноваційні форми навчання.

До проведення навчальних занять науково-педагогічним складом кафедри залучаються практичні працівники-юристи з метою якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність».

яндекс.директезанавески рулонные