ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Положення про навчально-науковий інститут права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та кібербезпеки (ННІПК) Одеського державного університету внутрішніх справ – це структурний підрозділ Одеського державного університету внутрішніх справ, головною метою якого є надання різнорівневої професійної освіти за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Системний аналіз».

Інститут створено на базі юридичного факультету у 2019 році на підставі наказу МВС України від 12.06.2019 № 239.

ННІПК – це сучасний освітній простір, який об’єднує більше 1000 студентів, які навчаються за бакалаврськими та магістерськими програмами на денній та заочній формах навчання.

ННІПК об’єднує 3 кафедри та 1 науково-дослідну лабораторію.

Освітній процес в ННІПК – це

– висококваліфіковані науково-педагогічні працівники;

– співробітництво з іноземними навчальними закладами, можливість участі в програмах подвійного дипломування;

– близько 70 вибіркових навчальних дисциплін;

– сучасні дистанційні освітні технології;

– можливість продовжити навчання в аспірантурі;

– організація проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, адвокатурі, юридичних компаніях тощо;

– науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу;

– наукові студентські гуртки, інтелектуальні конкурси, тренінги, спортивні секції;

– активна команда студентського самоврядування.