Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ здійснює підготовку кадрів для роботи у підрозділах поліції досудового розслідування за спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеня «бакалавр» та спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеня «магістр».

Випускники факультету одержують глибокі спеціальні знання, які з успіхом застосовують у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань, і уповноважені в межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Термін навчання: освітній ступінь «бакалавр», на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки, освітній ступінь «магістр» на основі освітнього ступеня «бакалавр» – 1 рік 6 місяців.

Факультет було засновано у 2002 році та за більш ніж 20 років свого існування він набув багато добрих традицій, головна з яких – якісна, всебічна підготовка майбутніх правоохоронців. Її забезпечують кафедри факультету, у науково-педагогічному складі яких працюють 7 докторів наук, 25 кандидатів наук. До складу факультету входять кафедри:

– кримінального процесу;

– криміналістики та психології;

– кримінального права та кримінології;

– теорії та історії держави і права.

Організація навчального процесу на факультеті спрямована не тільки на отримання курсантами теоретичних знань, але й на набуття навичок і вмінь практичної роботи, перш за все в ході проведення навчальних практик та стажування в підрозділах слідства МВС України.

На факультеті, за участі курсантського самоврядування, створені сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу курсантів. Так, творчі колективи факультету постійно займають призові місця у оглядах-конкурсах художньої самодіяльності університету. Команда КВК факультету неодноразово ставала володарем кубку ректора університету.

Для урізноманітнення дозвілля курсантів у позанавчальний час та вихідні дні проводяться екскурсії до музеїв, відвідування театрів, виставок, концертів та визначних місць міста-героя Одеси.

Курсанти факультету постійно беруть участь у збірних командах університету з боротьби самбо, футболу, баскетболу, волейболу, офіцерського багатоборства, легкої атлетики та займають призові місця на змаганнях різних рівнів.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 709-50-81

E-mail: fpfodr@oduvs.edu.ua

периметриякак заработать криптовалюту в интернете