Наука молодих вчених

Наукові гуртки курсантів, студентів та слухачів магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ є добровільними об’єднаннями, які створюються при кафедрах університету для інтеграції та підвищення наукової діяльності здобувачів вищої освіти в освітньому процесі шляхом здійснення ними науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи.

Наукові гуртки

Наукові гуртки курсантів, студентів та слухачів магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ

Переглянути більше