Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності
Загальна інформація

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності  є структурним підрозділом університету та здійснює свою діяльність на основі Конституції та законів України, нормативних актів МОН України і МВС України щодо організації навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної діяльності, Статуту університету, розпорядчих актів ректора університету та положення про факультет.

 

Факультет об’єднує науково-педагогічних працівників чотирьох кафедр:

 

  • адміністративного права та адміністративного процесу;

 

  • адміністративної діяльності поліції;

 

  • мовної підготовки;

 

  • цивільно-правових дисциплін, 

 

а також здобувачів вищої освіти очної та заочної форми навчання.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Факультет здійснює підготовку кадрів за державним замовленням для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції, а саме: 

 

  • вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» здобувають особи на основі повної загальної середньої освіти за денною формою (строк навчання – 3 роки) та заочною формою (строк навчання – 4 роки);

 

  • вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» здобувають особи на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою (строк навчання – 1 рік і 8 місяців).

 

Факультет забезпечує ефективну підготовку фахівців для потреб правоохоронної системи держави. Підготовка здобувачів вищої освіти проводиться виключно за державним замовленням, завдяки чому після завершення навчання випускники-правоохоронці не стикаються із проблемою пошуку робочого місця, а продовжують проходження служби за місцем направлення.

 

Курсанти та слухачі факультету наполегливо опановують найсучасніші знання у сфері безпеки та набувають навички в правоохоронній діяльності, вивчають спеціальні навчальні дисципліни, навчаються працювати із засобами спеціальної техніки та вправно володіти зброєю, а також активно займаються спеціальною фізичною підготовкою.

 

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники факультету постійно вдосконалюють методику викладання загальних та спеціальних навчальних дисциплін, використовуючи сучасні інноваційні педагогічні технології та впроваджуючи передовий досвід поліцейських закладів освіти провідних європейських країн. Викладачі мають значний досвід діяльності правоохоронних органів, який вони набули, обіймаючи різні посади в практичних підрозділах.

 

Силами провідних науковців факультету з використанням багатого емпіричного матеріалу проводяться ґрунтовні наукові дослідження у сфері цивільної безпеки та правоохоронної діяльності. Курсанти та слухачі факультету також долучаються до наукової роботи: беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, різноманітних конкурсах наукових робіт, займаються у наукових гуртках: «Фортеця права «Arce Legis» (кафедра адміністративного права та адміністративного процесу), «Правоохоронець-науковець» (кафедра адміністративної діяльності поліції), «Fascinating English» з англійської мови, «Джерело» з української мови (кафедра мовної підготовки), «Молодий цивіліст» (кафедра цивільно-правових дисциплін).

 

Чимало курсантів факультету займаються творчою діяльністю в самодіяльних колективах університету. Керівництво факультету всіляко підтримує ініціативу курсантів щодо їх участі під час навчання в спортивних секціях університету, у яких вони виконують нормативи кандидатів та майстрів спорту, стають призерами міжнародних турнірів, національних першостей та чемпіонатів світу.

 

Випускники факультету – це ерудовані правоохоронці, які мають міцну базу знань та чудову фізичну форму, відповідально та творчо ставляться до виконання завдань із забезпечення публічного порядку та протидії злочинності.

 

Факультет очолює доктор філософії, полковник поліції Сергій Медведенко.

 


Контакти:

 

адреса: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1      

                               

тел: (048) 709-50-82

                              

E-mail: fpfppd@oduvs.edu.ua