Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і професіоналів для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції з метою забезпечення ними охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» за:

 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, де особи за денною формою (строк навчання 3 роки) та заочною формою (строк навчання 4 роки) навчання здобувають освіту на основі повної загальної середньої освіти. Гарантом освітньо-професійної програми є підполковник поліції Пишна Алла Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції;

 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, де особи за заочною формою навчання (строк навчання 1 рік і 8 місяців) здобувають освіту на основі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Гарантом освітньо-професійної програми є  кандидат юридичних наук, професор Албул Сергій Володимирович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.