Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Загальна інформація

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ засновано у 2002 році. За роки існування він набув багато добрих традицій, головна з яких – якісна та всебічна підготовка майбутніх фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України. Факультет здійснює підготовку кадрів за спеціальністю 081 «Право» освітній ступінь «бакалавр» термін навчання на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки та спеціальністю 081 «Право» освітній ступінь «магістр» термін навчання на основі освітнього ступеня «бакалавр» – 1 рік 6 місяців (за державним замовленням).

 

Завданнями факультету є:

 

  • підготовка згідно з державним замовленням кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій України за денною формою навчання за спеціальністю 081 «Право» ;

 

  • координація і контроль діяльності кафедр факультету;

 

  • проведення заходів з професійної орієнтації населення щодо набуття професії поліцейського та відбору осіб, які бажають вступити на навчання до університету;

 

  • виховання курсантів у дусі безумовного виконання вимог Присяги працівника поліції, Дисциплінарного статуту Національної поліції України, законності, політичного нейтралітету, гуманізму та неупередженості, поваги та захисту прав і свобод людини, держави основ державності, здобутків матеріальної та духовної культури народу України.

 

Факультет у своєму складі має чотири кафедр:

 

  • теорії та історії держави і права; 

 

  • кримінального права та кримінології; 

 

  • кримінального процесу та криміналістики;

 

  • психології та педагогіки.

 

Організація освітнього процесу на факультеті забезпечується науково-педагогічними працівниками, переважна більшість з яких має наукові ступені доктора філософії або доктора наук, а також вчені звання професора або доцента. Факультет підтримує тісні зв’язки із практичними органами та підрозділами Національної поліції України, залучаючи найбільш досвідчених фахівців до освітнього процесу та науково-дослідної діяльності.

 


Контакти:

 

адреса: м. Одеса, провулок Сабанський, 4      

                               

тел: (048) 709-50-81    

                              

E-mail: fpfodr@oduvs.edu.ua