Про кафедру

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування ОДУВС та проводить навчально-виховну і методичну діяльність за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія» і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих спеціалістів юридичного профілю.

 

Кафедра теорії та історії держави і права забезпечує формування у здобувачів освіти мови права, правового мислення і правової інтерпретації як основи майбутнього професійної діяльності.

 

Основна мета роботи кафедри – беручи участь у професійній підготовці фахівців-поліцейських, сприяти вихованню у них поваги до права, прав людини, Конституції України, а також розуміння основоположних принципів державознавства та правознавства.

 

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

 

Підтримання високого рівня підготовки майбутніх фахівців забезпечується постійним творчим пошуком науково-педагогічного складу кафедри, впровадженням новітніх освітніх методик та інноваційних засобів навчання, а також активною співпрацею кафедри з іншими науковими та практичними підрозділами юридичного профілю як в Україні, так і за її межами.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри сприяє розвитку світогляду здобувачів освіти, розвитку їх активної позиції в соціально-політичному та правовому житті країни.