Науковці кафедри теорії та історії держави і права беруть активну участь у міжнародних, міжрегіональних та міжвузівських конференціях. Викладачі кафедри є авторами більш ніж 250-ти наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць.

 

Серед останніх видань кафедри Колективна монографія «Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні в контексті євроінтеграції».
В червні 2022 року кафедрою проведено IV круглий стіл «Конституція України як основний закон держави і громадянського суспільства»
В лютому 2023 року кафедрою проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції»
В червні 2023 року кафедрою проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 26-ї річниці Конституції України)»
Традиційним стало проведення Всеукраїнської наукової конференції «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції»

 

Для підтримання тісних зв’язків кафедри з молодим поколінням та з метою поглиблення підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів, при кафедрі створено і постійно діє творчий науковий гурток курсантів «Феміда», у якому розкривається їх творчий потенціал і забезпечується апробація власних досліджень.