СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.033

Барба Вячеслав Євгенійович 

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 26 жовтня 2022 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.033 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Барби Вячеслава Євгенійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право». 

Тема дисертації: «Адміністративно-правові основи взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку» (спецтема).

Дисертація на спеціальну тему: містить відомості, що становить службову інформацію, відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 26 грудня 2016 року № 1351

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Денисова Аліна Володимирівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. 

Рецензенти: 

доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, проректор; 

кандидат юридичних наук, доцент Пишна Алла Георгіївна, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції. 

Опоненти: 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Вітвіцький Сергій Сергійович, Донецький державний університет внутрішніх справ МВС України, ректор; 

кандидат юридичних наук, доцент Шевченко Сергій Іванович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації. 

Науковий керівник: 

доктор юридичних наук, професор Калаянов Дмитро Петрович, професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Дисертація спеціальна бібліотека. 

Захист дисертації планується: 15 грудня 2022 року об 14.00 год Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).