Центр Гендерної освіти

img_7680Наказом ректора Одеського державного університету  внутрішніх справ № 39 від 05.02.2020 року затверджено положення про діяльність “Центру гендерної освіти Одеського державного університету внутрішніх справ”

Метою діяльності Центру ґендерної освіти  є надання науково-практичної допомоги викладачам, курсантам та студентам щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми тощо.

З огляду на специфіку Одеського державного університету внутрішніх справ як  закладу вищої освіти, який готує майбутніх правоохоронців та правозахисників, у фокусі основних напрямів діяльності ЦҐО, крім загальних аспектів ґендерної проблематики, знаходяться питання протидії ґендерно обумовленому насильству, зокрема запобіганню та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.

В складі ЦҐО ОДУВС працюють експерти з єдиної державної політики, спрямованої  на досягнення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, з  питань запобіганню та протидії домашньому насильству  та протидії торгівлі людьми, європейських антидискримінаційних стандартів тощо. Представники ЦҐО ОДУВС постійно підвищують свою обізнаність з ґендерної проблематики та вдосконалюють майстерність щодо здійснення тренерської та просвітницької діяльності, співпрацюють з органами публічної адміністрації та громадськими організаціями, ЗМІ тощо.

Наші контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Керівниця ЦГО: Олена Ковальова

E-mail: kovalyova0205@gmail.com

т. +380 (66) 317 68 64

img_7681 img_7682 img_7683 img_7687
img_7689