Дарунки вдячних читачів

img_20191108_141915 Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності [Текст] : збірник нормативно-правових актів / уклад. С.В. Албул. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 32 с.

Видання являє собою збірник витягів з нормативно-правових актів стосовно питань забезпечення прав та свобод людини під час здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій та є складовою частиною комплексних матеріалів з навчальних дисциплін «Основи оперативно-розшукової діяльності» та «Оперативно-розшукова діяльність».

img_20191108_141713 Короткий тлумачний словник керівника підрозділу кримінального аналізу [Текст] : словник / К.Ю. Ісмайлов, О.С. Кірєєва, В.В. Половніков та ін. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 148 с.

Видання містить тлумачення термінів і понять на основі визначень, які наводяться в чинному законодавстві України та інших наукових виданнях і використовуються в діяльності інформаційно-аналітичних, оперативно-розшукових та інших підрозділів.

img_20191108_141801 Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам проти дітей [Текст] : монографія / М.В. Корнієнко. – Одеса: ОДУВС, 2019. – 318 с.

У монографії проводиться дескрипція стану наукової розробки тематики протидії злочинам щодо дітей та нормативно-правового регулювання діяльності з протидії цим злочинам. Особлива увага зосереджена на висвітленні організації виявлення, розслідування та запобігання насильницьких злочинів щодо дітей та загальним положенням тактики проведення слідчих (розшукових) дій за досліджувальною категорією справ. Аналізується міжнародний досвід протидії насильницькій злочинності щодо дитини, аналізуються основні форми міжнародного співробітництва при розслідуванні цього виду злочинів.

img_20191108_141742 Албул С.В. Розшукова справа [Текст] : практичний посіб. / С.В. Албул, Т.Г. Щурат. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 30 с.

Практичний посібник призначений для опанування курсантами закладів вищої освіти МВС України навичками складання документів по розшукових справах щодо встановлення особи невпізнаного трупу. Посібник є складовою частиною комплексних матеріалів з навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

 img453 Професійне спілкування працівників Національної поліції [Текст] : підручник / за ред. С. І. Яковенко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 258 с. 

Підручник призначений для опанування курсантами внз МВС України та правниками підрозділів Національної поліції навчального матеріалу з дисципліни «Професійне спілкування працівників Національної поліції». У ньому розкрито основні поняття теорії комунікації, закономірності, механізми, прийоми ефективної комунікації з різними категоріями громадян, комунікації із різними завданнями, запропоновані засоби діагностики комунікативних умінь, шляхи їх розвитку та удосконалення.

img454 Українсько-німецький розмовник для працівників поліції [Текст] / упоряд. С. В. Албул, А. Г. Бочевар. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 103 с.

Українсько-німецький розмовник розрахований на працівників Національної поліції України, у яких виникають труднощі при спілкуванні з іноземними громадянами, які перебувають на території нашої держави. Розмовник складений за проблемним принципом, містить в собі найбільш розповсюджені фрази для спілкування та вирішення завдань професійної спрямованості.

img455 Кузніченко С. О. Військово-цивільні адміністрації в Україні: досвід комплексного дослідження [Текст] : монографія / С. О. Кузніченко, В. Й. Шевченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2017. – 182 с.

Монографія присвячена проблемам існування військово-цивільного співробітництва в історичному досвіді державотворення України. Проаналізовано правовий статус військово-цивільних адміністрацій, визначені їх основні права та обов’язки в процесі забезпечення проведення антитерористичної операції. Визначені особливості організаційної побудови та кадрового забезпечення військово-цивільних адміністрацій.

img456 Сіверс З. Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді [Текст] : посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; за заг. ред. З. Ф. Сіверс. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 177 с.

Посібник розширює уявлення про політико-правову свідомість як психологічний механізм нормативно-правової регуляції суспільних відносин, пропонує нові підходи до вирішення проблеми підвищення рівня політико-правової компетентності особистості та унормування її правової поведінки. У ньому здійснено соціально-психологічний аналіз структури політико-правової свідомості особистості, розкрито особливості та визначено комунікативні умови становлення політико-правової свідомості молоді.

img457 Бабич А. Одесское подполье. Рассекреченные архивы: 1941–1942 [Текст] / А. Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 244 с.

Многократные переписывания нашей истории в итоге привели к тому, что доверие читателей сохраняется только к документам. Особенность этого сборника в том, что сдесь представлен разноплановый спектр уникальных архивных материалов, объединенных общей темой – история одесского сопротивления в 1941-1942 годах. Все документы публикуются впервые.

2 Ш. Гаррис. Сталева воля. – К.: Брайт Букс, 2017. – 296 с.

9 лютого 2007 року старший сержант Шайло Гарріс брав участь у патрулюванні дороги в Південному Іраку, яка встигла зажити дурної слави в американських вояків. І саме під час цього завдання сержантів Хамві підірвався на саморобній вибухівці, що була закладена на тій дорозі. За мить троє бійців його підрозділу загинули, а сам Шайло зазнав страшних поранень, що цілком змінили весь напрям його подальшого життя. Сорок вісім діб він провів непорушно, у штучно викликаній комі, а в цей час його дружині, яка не мала жодної змоги полегшити чоловікові страждання, теж довелося пройти через внутрішню боротьбу і примиритися з тим, що її чоловік необоротно змінився. Знадобилося понад шістдесят хірургічних операцій, незліченні важкі рішення й непохитна вірність дружини, яка не відходила від нього, аби Шайло відкрив для себе, що він повністю; ззовні та зсередини; переродився, став тією людиною, якою й мав стати від самого початку. Його зворушлива історія надихатиме й вас жити сміливо перед лицем страху, довіряючи Богу, аби Він провів вас через найтяжчі часи

img950 Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол. : С. Ф. Константінов, В. І. Олефір, С. Г. Братель та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 187 с. – (Навчальне видання).

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки практичної діяльності органів Національної поліції в сучасних умовах.

 

img951 Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол. : С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, В. О. Басс та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 334 с. – (Навчальне видання).

У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також поняття доказів та доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності поліції.

1-1 Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / С.В. Албул, А.М. Бабенко, О.А. Гритенко, В.Я. Конопельський, В.О. Меркулова та ін.; за ред. д.ю.н., проф. О.В.Меркулової, д.ю.н., доцента В.Я.Конопельського. – Одеса: «Майн-Рейн Круїз», 2017. – 430 с.

Підручник «Кримінальне право України. Загальна частини» підготовлений науково-педагогічним складом кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ. У книзі в короткій і доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії кримінального права, що включають базові кримінально-правові поняття й інститути: кримінальний закон, злочин, склад злочину і його види, співучасть у злочині, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання та ін. Підручник написаний на основі Кримінального кодексу України з останніми змінами і доповненнями, з використанням постанов Пленуму Верховного Суду України.

Підручник призначений для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для використання практичними працівниками правоохоронних органів.

 img145 Кримінальне право України : Загальна частина [Текст] : підручник / за ред. В. О. Меркулової, В. Я. Конопельського. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 430 с. – Бібліогр.: с. 414 – 430.

У підручнику в короткій і доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії кримінального права, що включають базові кримінально-правові поняття й інститути: кримінальний закон, злочин, склад злочину і його види, співучасть у злочині, покарання, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Підручник написаний на основі Кримінального кодексу України з останніми змінами і доповненнями, з використанням постанов Пленуму Верховного Суду України.

seo раскруткаалександр лобановский харьков