Бібліотека

 

 

    Видання академічної спільноти Університету

 

У хрестоматії представлено міжнародні стандарти та національне законодавство України щодо захисту прав дітей. Визначено завдання підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України щодо захисту прав дітей, зокрема здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вжиття заходів для запобігання і припинення стосовно дитини будь- яких протиправних діянь тощо.
Монографія присвячена дослідженню комплексної адміністративно-правової концепції сприйняття та реалізації наближення митного законодавства України до стандартів ЄС. Запропоновано та обґрунтовано комплексну адміністративно- правову концепцію наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС; визначено динаміку та запропоновано концепцію історичної періодизації процесу наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС. Розкрито еволюційні та закономірні етапи процесу наближення митного законо­давства України до стандартів ЄС; запропоновано розглядати тенденцію стандар­тизації національного митного законодавства, тобто його відповідність європей­ському стандарту митного законодавства, як його якісну міру та характеристику. Розглянуто європейські стандарти регулювання митних відносин; особливості європейського регіонального та двостороннього забезпечення, регулювання митних стандартів; основні напрямки наближення митного законодавства України до стандартів ЄС.
У монографії представлено системне наукове дослідження організаційно-тактичних засад поліцейської юрисдикції, здійснено кримінологічний аналіз кримінальних правопорушень в Україні, запропоновані шляхи вдосконалення системи запобігання злочинності в умовах воєнного стану, охарактеризовано особливості правової діяльності працівників поліції у виявленні та розкритті злочинів, акцентовано увагу на особливостях правової кваліфікації та розслідування злочинів в умовах воєнного стану, охарактеризовано особливості превентивної діяльності поліцейських в умовах воєнного стану, розглянуто питання забезпечення та захисту прав дитини в умовах воєнного стану, названі складові безпеки працівників Національної поліції України в умовах воєнного стану.
Монографія присвячена висвітленню проблематики діяльності органів пра­вопорядку, зокрема, поліції щодо забезпечення прав людини та основополож­них свобод в умовах надзвичайного та воєнного стану. У роботі здійснено аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини щодо введення надзвичайного та воєнного стану, а також обмеження прав людини та осново­положних свобод, що встановлюються в цих екстраординарних умовах. У монографії висвітлюються не тільки спеціальні аспекти діяльності органів правопорядку, але робиться акцент і на загальноправових положеннях щодо дії права за умов надзвичайного та воєнного стану, що надає роботі методологіч­ного призначення.
У монографії викладено результати теоретичного та експериментального дослі­дження готовності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України до професійної діяльності, визначені етапи формування готовності до практичної діяльності. Запропоновано авторську структурно-логічну модель готовності слідчих до професійної діяльності.
Книга «ОДУВС. Шлях довжиною в 100 і 2 роки незламності» є унікальним історико-популярним ілюстрованим виданням, яке містить понад 500 документальних фотоматеріалів, а також інформацію про особливості подій та здобутки у навчанні, науці, спорті, виховній та міжнародній діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, організацію та участь працівників і здобувачів університету в волонтерській роботі протягом двох років повномасштабної агресії рф проти України, демонструючи згуртованість і незламність власними досягненнями у часи війни.

 

Журнал "ОДУВС НАЖИВО"