• Українська
 • English
×

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час:
20 / 04 / 2018

Шановні колеги!

Інформаційний лист

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню жертв трагічних подій, які отримали історичну назву «Великий терор 1937-1938 рр.» До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти.

Конференція відбудеться 20 квітня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Робота конференції запланована за такими напрямами:

 1. Революційний злам в Україні в 1917 р. – початок формування модерної української державності.
 2. Репресії сталінського режиму у 1930-х рр. – злочин проти народів та знищення здобутків української революції..
 3. Репресована культура: українська культура у лещатах тоталітаризму.

Для участі у роботі конференції просимо до 30 березня 2018 року надіслати матеріали на е-mail ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net:

– заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_Заявка, наприклад: Іванова І.І._Заявка);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

Вимоги до оформлення тез доповіді

 • обсяг – до 7-ми стор. книжкового формату А4;
 • шрифт – Times New Roman. Кегль – 14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
 • абзацний відступ — 1,25 см;
 • шифр УДК (зверху з лівого боку) – великими жирними літерами. Далі – НАЗВА ТЕЗ (з вирівнюванням по центру) – великими жирними літерами. Далі через 1 інтервал прізвище та ініціали авторів – звичайним жирним шрифтом. Через 1 інтервал курсивом вказується назва установи. Ще через 1 інтервал друкується текст тез;
 • посилання на використані джерела робити у тексті у квадратних дужках у порядку посилання на них;
 • список використаних джерел подається наприкінці тез доповіді в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;
 • сторінки не нумеруються.

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1,

Одеський державний університет внутрішніх справ.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(050) 392-27-31 – професор кафедри українознавства, кандидат історичних наук, доцент Савченко Віктор Анатолійович.

(094) 94-88-091 – завідувач кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, доцент Ситько Олена Миколаївна.

(048) 709-50-88 – відділ організації наукової роботи.

Перейти до вмісту