• Українська
 • English
×

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція “Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права», яка відбудеться 23 лютого 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Метою конференції є дослідження шляхів впливу інтеграційних тенденцій на розвиток національного права.

Організаційний комітет конференції запрошує до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами впливу інтеграційних тенденцій на розвиток національного права.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • цивільне та сімейне право;
 • цивільний процес;
 • господарське право;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • екологічне та земельне право.

Для участі в конференції слід до 19 лютого 2018 року надіслати одночасно:

 • заявку на участь у конференції (форма додається);
 • тези доповіді (вимоги додаються).

 

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету: kaf_cpd@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Зв’язок із тематикою конференції.
 • Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань.
 • Містити результати наукового дослідження.
 • Відсутність елементів плагіату.
 • Обсяг – до 5-ти сторінок форматом А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Нумерація посилань – звичайна, автоматична, посторінкова.
 • Перший рядок – прізвище та ініціали (шрифт напівжирний курсив, вирівняний за правим боком).
 • Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний за правим боком).
 • Наступний абзац – назва (шрифт напівжирний, вирівняний по центру).
 • Текст публікації.
 • В кінці тексту список літератури.
 • Назва файлу латинською мовою, повинна вказувати ім’я учасника.
 • Рукопис готується у редакторі Microsoft Word 2003, формат файлу *.doc, *.rtf.

 

 • Маковій Віктор Петрович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ;

тел. (067) 841 91 76;

 • Церковна Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ;

тел. (067) 907 87 92.

 

Участь у конференції є безкоштовною.

За результатами роботи конференції збірник матеріалів доповідей і тез буде розміщений на сайті Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

 

Перейти до вмісту