• Українська
  • English
×

КРУГЛИЙ СТІЛ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ РЕАЛІЇ

Шановні колеги!

Інформаційна сторінка

5 травня 2020 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись засідання Міжнародного науково-практичного круглого столу «Сучасні проблеми оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції: вітчизняні та зарубіжні реалії».

До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики.

ФОРМА УЧАСТІ – ЗАОЧНА.

Робочі мови конференції: українська; англійська.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 15 квітня 2020 р. надіслати на адресу оргкомітету пропозиції щодо вдосконалення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України за напрямами:

  • нормативно-правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;
  • організаційно-тактичні аспекти оперативно-розшукових заходів;
  • напрями вдосконалення негласної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України.

Оргкомітет приймає пропозиції обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Напрям – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст.

Пропозиції необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *.docx. Пропозиції надсилаються на електронну адресу: ordodessa@ukr.net (з позначкою «На засідання Круглого столу»). Матеріали, які містять інформацію з грифом обмеженого доступу, надсилаються на адресу оргкомітету із дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних актів з питань забезпечення режиму секретності.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму роботи круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

За результатами роботи круглого столу будуть підготовлені Пропозиції щодо вдосконалення оперативно-розшукової та негласної роботи оперативних підрозділів Національної поліції.

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

048 709 50 88 – начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС, кандидат юридичних наук Домброван Наталія Василівна.

048 734 75 32 – завідувач кафедри ОРД ОДУВС Єгоров Сергій Олександрович.

048 703 36 02 – професор кафедри ОРД ОДУВС, кандидат юридичних наук, доцент Албул Сергій Володимирович.

Перейти до вмісту