• Українська
  • English
×

Студентсько-курсантський круглий стіл «Мова і право»

Місце: м. Одеса, пров. Сабанський, 4
Час:
09 / 11 / 2017

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

9 листопада 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання круглого столу «Мова і право». До участі запрошуються магістри, студенти та курсанти вищих навчальних закладів, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу, а також їх наукові керівники.

  Робота круглого столу запланована за наступними напрямами:

  • актуальні проблеми української термінології;
  • культура професійного мовлення;
  • правовий статус мови в Україні.

  Робоча мова круглого столу – українська.

  Для участі у роботі круглого столу просимо до 01 листопада 2017 року надіслати на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у засіданні круглого столу (зміст див. додаток);
  • тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

Вимоги щодо оформлення матеріалів до публікації:

      Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом 3-4 сторінки тексту формату А4, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, місце навчання та відомості про наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках і за порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті у форматі *.doc, *.rtf, що названий прізвищем автора (наприклад, «petrenko.doc») на електронну адресу: olgaoleinik1996@gmail.com

Матеріали доповідей мають супроводжуватися рекомендацією наукового керівника.

Оргкомітет  залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

 

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету:

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра українознавства.

Телефон для довідок:

067 30 28 678 – професор кафедри Тягнирядно Євгенія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 Усі витрати, пов’язані з участю у роботі круглого столу, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника або сторони, що відряджає.

Перейти до вмісту