Вступникам

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 РОЦІ

 

Вступники в аспірантуру у 2024 році мають надати для участі у конкурсному відборі результати єдиного вступного іспиту ЄВІ за 2023 або 2024 роки.

 

Основна сесія: 24 червня —  15 липня; 

 

Додаткова сесія: 31 липня —  14 серпня.

 

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

 

 

Це випробування, як і вступний іспит, містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Комп’ютерне тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).

 

 

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.

 

Детальна інформація про ЄВІ

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ

 

(Успенська, 1)

 

  • Заява на ім’я ректора;

 

  • Особовий листок з обліку кадрів або копія трудової книжки; 

 

  • Список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

 

  • Копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього; 

 

  • Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць, а для резервістів – військового квитка);

 

  • Шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка); 

 

  • Довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано); 

 

  • Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документа, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», ідентифікаційного коду;

 

  • Заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Програма вступного іспиту зі спеціальності "Право"

Переглянути більше

Програма вступного іспиту зі спеціальності "Правоохоронна діяльність"

Переглянути більше

Програма вступного іспиту з навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування"

Переглянути більше

Вимоги до написання та оформлення реферату зі спеціальності та критерії оцінювання

Переглянути більше

Заява на вступ до аспірантури

Переглянути більше

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Переглянути більше

Особовий листок з обліку кадрів

Переглянути більше

Програма ЄВІ з іноземних мов

Переглянути більше

Програма ТЗНК

Переглянути більше