Журавель Алла Василівна

Алла Журавель

У 2002 році з відзнакою закінчила факультет цивільної та господарської юстиції Одеської національної юридичної академії (НУ «Одеська юридична академія») за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «магістр права». 

 

З вересня 2002 року по серпень 2003 року працювала юрисконсультом в Ульяновській районний адміністрації.

 

З вересня 2003 року та по теперішній час працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. 

 

Паралельно з діяльністю в університеті: з жовтня 2003 року по квітень  2005 року працювала помічником юрисконсульта ВАТ «Одеська теплоелектроцентраль».

 

З квітня 2006 року по липень 2007 року, працювала помічником директора з правових питань ТОВ «Інвестбуд».

 

З серпня 2007 року по березень 2010 року займала посаду начальника юридичного відділу ТОВ «КУА «Фінконсул». 

 

На даний час займає посаду професора на кафедрі трудового, земельного та господарського права інституту права та безпеки.

 

Активна членкиня професійна спілка працівників Одеського державного університету внутрішніх справ та ГО «Всеукраїнська асоціація поліграфологів».

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2009 року. Дисертацію Журавель А.В. захистила 09.02.2009 року у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ за темою: «Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи» та за рішенням президії Вищої атестаційної комісії України їй було присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (диплом серії ДК №052937 від 08.07. 2009р.) .

 

У 2015 році Журавель А.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін ОДУВС (атестат доцента серії 12ДЦ №044282 від 29.09.2015).

 

У 2019 році закінчила Південно-Український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю Психологія, професійна квалифікація  «Психолог. Викладач психології» (диплом М19 №082859 від 01.07.2019).

Коло наукових інтересів Журавель А.В. стосується питань правового регулювання залучення інвестицій в Україну, проблем зовнішньоекономічних та інвестиційних правовідносин, розвиток інституту іпотеки в Україні

 

Є автором понад 69-ти наукових праць у тому числі 1-ї у міжнародних виданнях та 1 у наукометричній базі Web of science, 1-ї монографії, 4-x посібників, 4-х навчально-методичних посібників, 3-х електронних мультимедійних навчально-методичних посібників, 8-и методичних рекомендацій та понад 45 тез конференцій.

В 2017 році стала переможцем конкурсу «Викладач року ОДУВС».

 

Пройшла підвищення кваліфікації в:

 

  • Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова навчання за фахом «Психологія та педагогіка вищої школи» (27.01.2014 – 28.02.2014 свідоцтво 12 СПВ 031736 МОН України ОНУ ім. Мечникова від 28.02.2014р.). 

 

  • Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова підвищення кваліфікації за програмою «Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа» (21.10.2019 – 09.11.2019 свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02071091/000011-19 від 08.11.2019 р.).

 

  • Одеському університеті внутрішніх справ курс підготовки медіаторів за навчальною програмою «Медіація» (свідоцтво про підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників №2853/19 від 26.07.20219 року).

 

  • Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова підвищення кваліфікації за програмою «Сучасна інструментальна діагностика. Система психологічного тестування Stimyl Test» (21.09.2020 – 06.10.2020 свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02071091/038602-20 від 06.10.2020).

 

  • Лейпцигу курс навчання «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», організованого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти спільно з Саксонським Центром викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, ГО «Вище», за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Сертифікат «Prometeus» від 24.02.21р. (https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/3cfba8dd070946c18d2fa96bf5beb5bc)

 

  • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар, Lublin, Republic of Poland) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (20.06.2022р.-27.06.2022р. Сертифікат ESN №96571/2022.).