Ярмакі Христофор Петрович

Христофор Ярмакі

Освіта повна вища,  у 1973 закінчив Одеській державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Викладач фізичного виховання», у 1983 році – Одеській національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «юрист» та здобув кваліфікацію «Правознавець». З 1973 року до 1974 року проходив службу в прикордонних військах, а з 1974 року в органах внутрішніх справ. 

 

В університеті працює з 01 березня 1983 року, у теперішній час, займає посаду професора кафедри адміністративного права і адміністративного процесу, викладає наступні дисципліни «Адміністративне право», «Актуальні питання  адміністративного прав», «Службове право», «Публічне право: практика тлумачення та застосування», «Адміністративно-деліктне право».

Наукова діяльність : підготувала понад 190 праць наукового,  навчально-методичного характеру  та довідкового характеру в національних  та закордонних наукових виданнях, зокрема 4 публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та Web  of Science.

 

Коло наукових інтересів: «Адміністративне право», «Актуальні питання  адміністративного права», «службове право»,  «Адміністративно-деліктне право», «Актуальні питання адміністративного права», «адміністративна діяльність Національної поліції»

Підвищення кваліфікації та тренінги: отримав  свідоцтво про підвищення кваліфікації «Методика та методи викладання економіко-правових дисциплін у вищій школі», видане Одеським національним університетом імені Мечникова;  у 2022 році пройшов  підвищення кваліфікації за посадою професора на  кафедрі адміністративного та міжнародного права  в  Українському вільному університеті м. Мюнхен. Німеччини, про що отримав довідку ректора університету професора Марії Пришляк.