Устюжанінова Ольга Тарасівна

Ольга Устюжанінова

 

Освіта: Вища юридична, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Робота в університеті: в Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ з 2019 року.

 

Викладання дисциплін: Цивільне право, Цивільний процес, Цивільне право та процес, Цивільне та сімейне право, Основи сімейного права, Договірне право, Деліктні зобов’язання, Право соціального забезпечення.

 

Сфера наукових інтересів:

 

Кримінально-виконавче право; реформування пенітенціарної системи України, виправлення та ресоціалізація засуджених..

 

Фундаментальні праці:

 

 • Монографія (у співавторстві) / Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і практика.- Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2021.- 216 с. 

 

 • Навчальний посібник (у співавторстві) / Практикум по господарському процесуальному праву.- Херсон: ОДУВС, 2021.- 116с.

 

Підвищення кваліфікації:

 

 • 2020 рік за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

 

 • 2021 рік зарубіжне стажування «Conceptual principles law enforcement reform» (Сentre for European Reforms Studies – Grand Duchy of Luxembourg);

 

 • 2021 рік міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle»;

 

 • 2021 рік міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom»;

 

 • 2021 рік міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні»;

 

 • 2022 рік міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні»;

 

 • 2022 рік міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Інтерактивні технології змішаного навчання для підготовки фахівців спеціальностей: право, психологія та правоохоронна діяльність»;

 

 • 2023 рік міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні»;

 

 • 2023 рік міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та в Україні».