Темніков Олександр Вікторович

Олександр Темніков

 

Повну вищу юридичну освіту отримав у 1987 р. закінчивши Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

 

Стаж практичної роботи в органах внутрішніх справ  та прокуратури України 15 років, на посадах: слідчого, прокурора слідчого управління, прокурора кримінально-судового відділу, заступника начальника відділу підтримки державного обвинувачення в судах прокуратури Луганської області.

 

Стаж практичної роботи в органах внутрішніх справ України та Прокуратури України більше 20 років.

 

Радник юстиції. Полковник міліції у відставці.

 

Науково-викладацькою діяльністю почав займатися з 2002 року, працюючи на посадах від викладача кафедри кримінального процесу та правосуддя до декана юридичного факультету інституту заочного та дистанційного навчання Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка, а з 2015 року заступника декана факультету економіки і права в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика.

 

В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертаційного дослідження: «Реалізація функції оперативно-розшукового супроводження досудового слідства в контексті Європейських правових стандартів».

 

З 2016 року по сьогоднішній день доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету.

 

Викладає дисципліни: «Основи кримінально-процесуальної діяльності», «Кримінальний процес».

 

Автор понад 30 наукових праць у національних та зарубіжних виданнях, з яких: 1 підручник та 1 навчальний посібник у співавторстві.

 

Наукові інтереси: кримінальний процес.

 

Неодноразово нагороджувався відомчими нагородами.