Телелим Ірина Володимирівна

Ірина Телелим

2000 рік – закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова. Спеціальність «Політологія», викладач соціально-політичних дисциплін.

 

У 2001 році поступила в аспірантуру Одеського національного університету, за спеціальністю політичні інститути і процеси, яку закінчила у 2004 році.

 

2011 рік захистила дисертацію на тему: «Ліберальна парадигма у трансформації політичної системи України», за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. 

 

З 2006 по 2023 ріку –  викладач кафедри філософії, історії і політології Одеського державного аграрного університету. 

 

З 2023 по теперішній час - викладач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Автор понад 20 наукових публікацій, з яких 1 монографія та 12 статей у фахових виданнях.